Hvordan oppnå vedvarende suksess – ISO 9004

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare noen måneder? ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess.

personer som holder store puslespillbiter mot grå-grønn vegg

ISO 9004 Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisasjon gir veiledning om hvordan organisasjoner kan forbedre den generelle kvaliteten ved å jobbe med komponentene i et kvalitetsledelsessystem som strategi, ledelse, ressurser og prosesser, ut over basiskravene i ISO 9001. Bedriften kan oppnå vedvarende suksess ved å identifisere egne styrker og svakheter og vurdere muligheter for forbedringer eller endringer.

Et egenvurderingsverktøy

Mens ISO 9001 fokuserer på å skape tiltro til en organisasjons produkter og tjenester, fokuserer ISO 9004 på å skape tiltro til organisasjonens evne til å oppnå vedvarende suksess. Standarden hjelper organisasjoner med å identifisere og balansere kundenes behov og forventninger med andre interesseparters behov og forventninger i et komplekst, krevende og stadig skiftende forretningsmiljø.

ISO 9004 inkluderer et egenvurderingsverktøy som hjelper organisasjoner med å vurdere de forskjellige delene i ledelsessystemet, samt identifisere og prioritere potensielle forbedringsområder. Det vil hjelpe organisasjoner til å gå videre til et nivå utover ISO 9001, ved å ta opp temaer som samordning og anvendelse av strategi, policy og mål innenfor konteksten av organisasjonens visjon, misjon, verdier og kultur.

Standarden er tilgjengelig på norsk.

Relevante standarder

Se alle produkter