Kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer NS 8411 og NS 8412

NS 8411 gjelder kjøp av hyllevarer, mens NS 8412 gjelder kjøp av tilvirkede produkter med og uten montering. Kontraktsstandardene tydeliggjør ansvarsforholdet og reduserer konflikter mellom partene.

Standardene erstattet NS 8409:2008 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer i 2024. Revisjonen er i tråd med endringer og modernisering av byggevareindustrien, særlig med tanke på digitalisering og ombruk.

NS 8411 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av varer og tekniske produkter for bygg og anlegg – Hyllevarer

​​NS 8411 brukes i avtaleforhold om leveranse av byggevarer. Alle typer varer og tekniske produkter som skal bygges inn eller brukes på et byggverk eller et anlegg omfattes, som VVS- eller elektroprodukter, trevirke, betong, stål, isolasjonsprodukter, bjelker, dører, vinduer, maling, beis, med videre.​

NS 8412 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av tilvirkede varer og tekniske produkter for bygg og anlegg

​​NS 8412 brukes i avtaleforhold om leveranse av produkter som skal tilvirkes for bruk i bygg og anlegg, og hvor tilvirkningen skjer etter kjøpers oppgaver eller ønsker. Alle typer tilvirkede produkter omfattes, herunder installasjoner og anlegg som normalt anses som en del av et bygg eller anlegg.​

Målgruppe

Standardene kan brukes i avtaler mellom alle profesjonelle aktører som handler med byggevarer. Det kan være avtaler mellom entreprenører og byggevareleverandører, mellom byggevarehandel/grossist og produsent eller i avtaler mellom profesjonelle byggherrer og byggevareleverandører.  

Komiteen

NS 8411 og NS 8412 er utarbeidet av komiteen SN/K 262 Kjøp av byggevarer med medlemmer fra følgende virksomheter: 

 • Boligprodusentenes Forening
 • Byggevareindustriens Forening
 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Norges Byggmesterforbund
 • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
 • Norsk Stål AS
 • OBOS Block Watne
 • Rørentreprenørene Norge
 • Treindustrien
 • VA og VVS Produsentene VVP
 • VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi
 • Universitet i Oslo

Relevante standarder

Se alle produkter