Bygg- og anleggsnett – NS 3580

Standarden, NS 3580 Bygg- og anleggsnett – Ansvar, kvalitetskrav og metoder, er aktuell for alle typer byggeprosjekter hvor det er behov for utsetting og innmåling av punkter eller objekter.

Standarden setter opp forslag til en normal ansvarsfordeling mellom oppdragsgiver, prosjekterende og utførende. Kartprojeksjonen EUREF89 NTM (ekstern lenke til Kartverket), hvor Norge er delt inn i 26 soner, legges til grunn i NS 3580. Den er et viktig bidrag til større nøyaktighet ved byggeprosjekter.

Les også om standarden for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070.

Relevante standarder

Se alle produkter