Oversikt over bruksområder og roller

Her får du to forenklede oversikter som viser bruksområder for de juridiske standardkontrakter og hvilke kontrakter som gjelder for hvilke roller i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Når skal de ulike kontraktstandardene brukes?

Her får du oversikt over hvilke kontrakter som gjelder for rådgivningstjenester, utførelsesentreprise, totalentreprise og ved overtakelse.

Når skal de ulike kontraktstandarder brukes? En oversikt.

Last ned oversikten for når skal de ulike kontraktstandardene brukes (PDF)

 

Når skal de ulike forbrukerblankettene brukes?

Her får du oversikt over når de ulike forbrukerblankettene skal brukes, basert på om det er ny bolig, eksisterende bolig, om forbruker har tomt eller ikke, med mer.

Når skal de ulike forbrukerblankettene brukes.
Last ned oversikten for når de ulike forbrukerblankettene skal brukes (PDF)

 

Oversikt over kontraktstandarder for ulike roller innenfor BAE

Her får du oversikt over hvilke kontrakter som gjelder for arkitekter, byggledere, byggherrer, drift, med mer.

Oversikt over kontraktstandarder for ulike roller innenfor BAE

Last ned oversikt over juridiske standarder for ulike roller innenfor BAE (PDF)

 

Mer informasjon om de forskjellige standardene

For mer informasjon gå til vår utfyllende oversiktsside over de juridiske kontraktsstandardene.

Sist oppdatert: 2022-06-09