Bygg- og anleggsnett, NS 3580

Standarden, NS 3580 Bygg- og anleggsnett – Ansvar, kvalitetskrav og metoder, er aktuell for alle typer byggeprosjekter hvor det er behov for utsetting og innmåling av punkter eller objekter.

Standarden setter opp forslag til en normal ansvarsfordeling mellom oppdragsgiver, prosjekterende og utførende. Kartprojeksjonen EUREF89 NTM (ekstern lenke til Kartverket), hvor Norge er delt inn i 26 soner, legges til grunn i NS 3580. Den er et viktig bidrag til større nøyaktighet ved byggeprosjekter.

Les også om standarden for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070.

Sist oppdatert: 2022-03-22

NS 3580:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling, kvalitetskrav og metoder

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang