Kontoplan for regnskap

Norsk Standard for grunnkontoramme og regnskapsoppstilling sikrer at alle virksomheter fører regnskap likt, rapporterer på det samme og gir et grunnlag for sammenligning. NS 4102 oppfyller regnskapslovens krav til spesifikasjon.

Standarden NS 4102 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling er en grunnkontoramme for regnskapskontorer for norske virksomheter, mens NS 4101 gir en oversikt over regnskapsterminologi.

Standard kontoplan NS 4102 brukes av bedrifter og andre virksomheter for å organisere økonomien og gi aktuelle aktører som investorer, revisorer og aksjonærer et oversiktlig bilde av bedriftens økonomi. Ved å skille mellom inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld gir kontoplanen en systematisk oversikt og sørger for at rapportering til myndighetene går smidig for seg.

NS 4102 oppfyller regnskapslovens krav til spesifikasjon. Loven krever ikke at denne standarden brukes, men fordi standarden følger de norske kravene til bokføring og regnskap, blir det enklere å levere inn næringsoppgave til myndighetene ved å bruke NS 4102.

Relevante standarder

Se alle produkter