Internasjonal standard for laboratorier – ISO/IEC 17025

Å produsere gyldige og pålitelige resultater, er kjernen i laboratorieaktiviteter. Den internasjonale standarden ISO/IEC 17025 gjør det mulig for laboratorier å demonstrere at de er teknisk kompetente og i stand til dette.

2017-utgaven av ISO/IEC 17025 Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse tar hensyn til de siste årenes utvikling innenfor teknologi og arbeidsmetoder. Standarden er et anerkjent verktøy for laboratorier over hele verden.

Norsk Akkreditering og andre norske interessenter deltok i det internasjonale arbeidet med ISO/IEC 17025 ved å gi kommentarer til standarden da den var på høring.

Forbedrer internasjonal handel

ISO/IEC 17025 letter samarbeidet mellom laboratorier og andre organisasjoner. Standarden gjør det mulig å akseptere prøvingsrapporter og sertifikater på tvers av landegrenser uten behov for ytterligere prøving, noe som igjen forenkler internasjonal handel.

Den nye utgaven tar hensyn til tekniske endringer, nytt vokabular, utvikling innenfor IT-teknikker og til den nyeste versjonen av ISO 9001 om kvalitetsledelse.

De viktigste endringene i 2017-versjonen

 • Standarden retter seg mot organisasjoner som utfører testing, kalibrering og prøvetaking
 • Strukturen i standarden tilsvarer de andre standardene i ISO/IEC 17000-serien om samsvarsvurdering
 • Prosesstilnærmingen er lik den som brukes i nyere standarder som ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 15189 (kvalitet og kompetanse hos medisinske laboratorier) og ISO/ IEC 17021-1 (krav til revisjons- og sertifiseringsorganer)
 • Det er lagt mer vekt på bruk av informasjonsteknologi, for eksempel ved registrering av data og resultater og til utarbeiding av rapporter
 • Et nytt kapittel introduserer begrepet risikobasert tilnærming
 • Terminologien er oppdatert slik at den er bedre tilpasset IT-baserte arbeidsmetoder og -verktøy

Norsk oversettelse

ISO/IEC 17025 er fastsatt som Norsk Standard. Standarden er oversatt ble oversatt til norsk i juni 2018.

Les brosjyren ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (PDF-fil).

Kontaktpersoner

 • Sigridur Thormodsdottir

  Sigridur Thormodsdottir

  Prosjektleder 915 76 577
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter