Kompetanse for guider – NHS 11011

Hva bør en guide kunne? NHS 11011 er et standarddokument som angir krav til grunnleggende kompetanse for guider. Dokumentet er utarbeidet av Standard Norge på oppdrag fra Innovasjon Norge. Det er gratis tilgjengelig nederst på denne siden.

Mann som guider om bord på en buss
Foto: iStock

Reiselivet er sammensatt av mange aktører og tilbyr et stort antall produkter og opplevelser til kjøpere av reiselivsprodukter.

Mange turister etterspør opplevelser, og norske leverandører skaper produkter og tjenester med sikte på å levere nettopp dette. I mange sammenhenger er opplevelser ute i naturen sentralt, hvor formidling av kunnskap, kultur, historie går sammen med teknikker og ferdigheter for å mestre de utfordringene naturen kan by på.
Innovasjon Norge engasjerte Standard Norge til å utvikle en hurtigspesifikasjon for å beskrive grunnleggende kompetanse for guider i Norge.

NHS 11011 beskriver kompetanseområder og omfang på opplæring for det som kan anses å være grunnleggende kompetanse for å sikre god kvalitet i reiselivet. Som navnet angir, er dette kun grunnleggende kunnskap og ferdigheter. Tekniske ferdigheter for å oppholde seg ute eller i terreng som krever kunnskap og erfaring for sikker ferdsel blir ikke dekket av dette.

Hvem har laget NHS 11011?

Dette dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltagere fra følgende virksomheter:

Arktisk Naturguide / UiT Norges Arktiske Universitet, Den Norske Turistforening, Forum for friluftsliv i høyere utdanning, Høgskulen i Volda, Innovasjon Norge, Lysefjorden365, NHO Reiseliv, Norges Guideforbund, Norge Klatreforbund, Norges Naturguideforbund, Norges Padleforbund, Norsk Fjellsportforum, Norsk Friluftsliv, Norske Instruktører og guider, Norske Parker, Norske Tindevegleder (NORTIND) og Visit Svalbard.

Godkjenningsordning

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer per februar 2024 en ordning for å godkjenne guider i henhold til spesifikasjonen. 

Last ned NHS 11011 gratis

Kontaktpersoner

  • Thomas Oscar-Andersen

    Thomas Oscar-Andersen

    Prosjektleder 902 02 218
  • Emanuela Rokke

    Emanuela Rokke

    Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028