Fuktsikker bygging

Standarden NS 3514 Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging, gir aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte skader i utførelsesfasen og gi økt bevissthet på fuktsikker bygging.

Innbygging av fukt i konstruksjoner og andre fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen kan på et senere tidspunkt gi fuktskader som kan bli kostbare å utbedre og gi helseplager for beboere og brukere i form av allergi og luftveissykdommer som er forårsaket av mugg og sopp.

Standarden inneholder krav til planlegging og gjennomføring for å unngå at fukt, i hovedsak nedbør, i utførelsesfasen av et byggeprosjekt skal medføre skader på materialer eller konstruksjoner. Dette omfatter mottak og lagring av materialer, værbeskyttelse av uferdig bygning, byggtørking og klimatisering og fuktmåling. Standarden viser også eksempler på rutiner og momentlister knyttet til kravene.

NS 3514 kan hjelpe:

  • Bestiller til å kontraktsfeste fuktrelaterte krav til entreprenørs/utførendes gjennomføring av byggeprosessen
  • Entreprenør til å planlegge og utvikle interne rutiner for fuktsikker bygging
  • Entreprenør til å dokumentere kravoppfyllelse.

Standarden inneholder eksempler på rutiner som kan inngå i entreprenørens KS-system.

Relevante standarder

Se alle produkter