Inndata for normert energiberegning

Normert energiberegning krever bruk av normerte inndata for referanseklima og brukerprofiler for varmtvann, teknisk utstyr, personer og belysning. Filene kan lastes ned som semikolonseparerte datafiler (CSV) formatert i Unicode.

Denne siden er under oppbygging.

Oversikten nedenfor inneholder klimadata for SN-NSPEK 3031:2020 som er en gyldig Norsk Spesifikasjon. I tillegg kan du også finne klimadata for den tilbaktrukne standarden NS 3031:2014 og dden tilbaketrukne tekniske spesifikasjonen SN/TS 3031:2016.

Normerte inndata for SN-NSPEK 3031:2020

Standardisert driftsdøgn med timeverdier for effekt, som består av 24 timeverdier for 13 bygningskatogorier:

 • SN-NSPEK 3031:2020 Timesverdier - varmtvann
 • SN-NSPEK 3031:2020 Timesverdier - teknisk utstyr
 • SN-NSPEK 3031:2020 Timesverdier - personer
 • SN-NSPEK 3031:2020 Timesverdier - belysning
 • SN-NSPEK 3031:2020 Standardiserte inndataprofiler (pdf-fil)

Normerte inndata for NS 3031:2014 (tilbaketrukket standard)

Standard referanseår med timeverdier, som består av 8 760 timeverdier for følgende meteorologiske elementer:

 • temperatur, i °C;
 • relativ luftfuktighet, i prosent;
 • vindhastighet, i m/s;
 • vindretning (0° - 360°);
 • direkte normal strålingsfluks, i W/m²;
 • diffus horisontal strålingsfluks, i W/m².
 • NS 3031:2014 Klimadata

Normerte inndata for SN/TS 3031:2016 (tilbaketrukket teknisk spesifikasjon)

Standardisert driftsdøgn med timeverdier for effekt, som består av 24 timeverdier for 13 bygningskatogorier:

 • SN/TS 3031:2016 Timesverdier - varmtvann
 • SN/TS 3031:2016 Timesverdier - teknisk utstyr
 • SN/TS 3031:2016 Timesverdier - personer
 • SN/TS 3031:2016 Timesverdier - varmetilskudd