Forbedring av energiytelse i historiske bygninger

Den norske bygningsmassen er en viktig kulturell og materiell ressurs. Mange bygninger har kulturminneverdi på grunn av historiske, arkitektoniske eller kulturelle forhold. NS-EN 16883 gir veiledning for forbedring av energiytelsen i disse bygningene.

Sjarmerende hus på rekke ved vannet
Foto: Pixabay

Hensikten med standarden er å redusere energibehovene og klimagassutslippene uten uakseptabel påvirkning på bygningenes kulturhistoriske verdi. Den utfyller eksisterende standarder om bygningers energiytelse generelt ved kun å ta for seg det som er spesielt for historiske bygninger, og ved å vise hvordan eksisterende standarder kan anvendes.

Standardens fulle navn er NS-EN 16883 Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse, og er rettet mot eiere, myndigheter og fagfolk som er involvert i restaurering og renovering av historiske bygninger. Standarden bidrar til bærekraftig forvaltning av historiske bygninger ved at tiltak som forbedrer energiytelsen og reduserer utslipp av klimagasser integreres i restaurering. Standarden finnes både i norsk og engelsk versjon.

NS-EN 16883

Se alle produkter

Standarder for bevaring av kulturminner

Se alle produkter