NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger

NS 3931 sikrer at prosjektering og utførelse av elektrotekniske installasjoner i boliger følger gjeldende standarder. Her samordnes krav og anbefalinger i en rekke styrende dokumenter med fokus på funksjonalitet og framtidsrettede boliginstallasjoner.

Standarden definerer en grunninstallasjon som omfatter infrastruktur, som plass i sentraler, trekkerør og bokser, i tillegg til funksjonelle krav.

Standardens krav forbereder fortløpende oppgradering etter behov relatert til livsløpsstandard ved at:

  • oppgradering av installasjon kan skje i takt med utvikling av ny teknologi
  • krav til universell utforming tilfredsstilles
  • anvendelse av elektroniske hjelpemidler innenfor helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi) forberedes
  • styring og automatisering av tekniske bygningsinstallasjoner til belysning, varme, ventilasjon, overvåkning/måling og alarm etableres

Relevante standarder

Se alle produkter