NORSOK M-601 Welding and inspection of piping vurderes revidert

Standarden NORSOK M-601 gjennomgår nå en rutinemessig gjennomgang, for å sjekke at den fortsatt er oppdatert og relevant. I den sammenheng inviterer vi bransjen til å komme med sine tilbakemeldinger, slik at vi kan avgjøre om den skal beholdes slik den er, om den bør revideres eller om den bør trekkes fra markedet. Du kan lese mer om mulig revisjon av M-601 i den engelske versjonen av nyhetssaken. (Bytt til English øverst til høyre på siden.)

Publisert
En anleggsarbeider som sveiser
Foto: unsplash