Søker norske eksperter til ISO-arbeid innen papir og cellulose

Standard Norge vurderer å søke på sekretariatet i den internasjonale standardiseringskomiteen for papir og cellulose. Nå ber vi norske aktører om innspill.

Publisert
Mange tretopper mot himmelen
Foto: Pixabay

 ISO/TC 6 - Paper, board and pulps, en internasjonal standardiseringskomité som spiller en sentral rolle innen standardisering av papir- og celluloseprodukter. 

Denne muligheten åpner døren for norsk næringsliv til å ta en ledende rolle i utviklingen av standarder som påvirker bransjen globalt. 

Vi inviterer derfor norske bedrifter og organisasjoner med interesse innen papir- og celluloseindustrien til å komme med sine innspill og vurdere muligheten for deltakelse i dette spennende arbeidet. Ved å delta i ISO-arbeidet får man ikke bare muligheten til å påvirke fremtidige standarder, men også til å utvide sitt faglige nettverk, øke sin kunnskap og styrke norsk påvirkning internasjonalt. 

Unik mulighet for norske interesser

ISO/TC 6 har en viktig oppgave med å utvikle standarder for alt fra terminologi og prøvetakingsprosedyrer til kvalitetsspesifikasjoner innen papir, papp, og celluloseprodukter. Med over 205 standarder allerede utviklet og 19 underveis, representerer denne komiteen en nøkkelaktør innen standardisering for bransjen. 

Norsk næringsliv, med sin betydelige papirindustri, har allerede en interesse i ISO-standardene utviklet av ISO/TC 6. Dette gir en unik mulighet for norske interessenter til å påvirke utviklingen av standarder som direkte påvirker deres virksomhet. Ved å delta aktivt i arbeidet ved å delta som eksperter i den norske speilkomiteen, kan norske aktører sikre at deres interesser blir ivaretatt og at norske perspektiver blir reflektert i de internasjonale standardene. 

Meld din interesse

Vi ser frem til gode diskusjoner og et konstruktivt samarbeid for å sikre norske interesser i ISO/TC 6 - Paper, board and pulps. 

Dersom dette er interessant for deg og din virksomhet, kontakt Standard Norges prosjektleder Hege Sjølie.