Norsk Standard for merking av legemiddel ved anestesi erstattes av internasjonal standard

Som følge av at den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har tatt i bruk den internasjonale standarden for merking av legemiddel ved anestesi, trekkes den tidligere gyldige norske standarden NS 7400 tilbake.

Publisert

Den norske standarden NS 7400:2017 Legemiddel - Bruker påførte etiketter for sprøyter, infusjonsposer, kassetter og lignende - Farger, utforming og ytelse erstattes med den internasjonale standarden NS-EN ISO 26825:2022 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Brukerpåførte etiketter for sprøyter som inneholder legemidler til bruk ved anestesi - Farger, utforming og ytelse

Merking av sprøyter til bruk ved anestesi er viktig for pasientsikkerheten. Standardiserte og enhetlig utformede etiketter for merking kan bidra til mindre feilbehandling. Anestesilegemiddel trekkes ofte opp og administreres i akutte situasjoner hvor mange ulike anestesipersonell er involvert. Det er derfor ekstra viktig med en tydelig, enhetlig og standardisert merking av sprøyter for å sikre riktig medikamentell behandling. For å sikre at anestesipersonell som arbeider på flere ulike sykehus, i ulike typer av virksomhet, i flere helseregioner, men også i flere land, er kjent med farge og utforming av etiketter, er det hensiktsmessig med en internasjonal enhetlig og anerkjent merking. Standarden NS-EN ISO 26825:2022 skal bidra til dette.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Helena Brunskog.

Relevante standarder

Se alle produkter