SN/K 612

Key information

Status:
active
Komitéleder:
Marit Isaksen from FELLESORGANISASJONEN (FO)

Contact person

Mandate

Represented in the committee

 • Autismeforeningen i Norge
 • BERGEN KOMMUNE
 • BÆRUM KOMMUNE
 • DELTA
 • FELLESORGANISASJONEN (FO)
 • HELSE FØRDE HF
 • HØGSKOLEN I ØSTFOLD
 • MOLDE KOMMUNE
 • NAMSOS KOMMUNE HELSE OG VELFERD
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK SELSKAP FOR ALDERSFORSKNING
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • Råde kommune
 • SANDEFJORD KOMMUNE
 • STIFTELSEN SOR
 • VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS
 • Østre Toten kommune
 • Øvre Eiker kommune