SN/K 611

Key information

Status:
Active

Contact person

Mandate

Related committees

The committee follows the work of the following European and international committees:

 • CEN/TC 183 Waste management
 • ISO/TC 297 Waste collection and transportation management

Represented in the committee

 • AVFALL NORGE
 • AVFALL SØR AS
 • AVFALLSMEGLING NORD AS
 • BIR AS
 • BRAKON AS
 • CONSTO AS
 • COWI AS
 • EGENES BRANNTEKNIKK AS
 • ESSS as
 • EUROPEAN RESOURCE HUB AS
 • FIRESAFE AS
 • FOLLO REN IKS
 • FRANZEFOSS AS
 • FRANZEFOSS GJENVINNING AS
 • GLØR AS
 • HEDMARKEN BRANNVESEN
 • HH FIRE EATER NORGE AS
 • HORISONT MILJØPARK IKS
 • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
 • IGNEUS AS
 • INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
 • INERGEO AS
 • INNHERRED RENOVASJON IKS
 • IVAR IKS
 • LOOP AS
 • Li-Tech AS
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • MEPEX CONSULT AS
 • MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS
 • NAMDAL RESSURS AS
 • NIRAS NORGE AS
 • NOMIKO AS
 • NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS
 • NORDREN AS
 • NORSIRK AS
 • NORSK FORENING FARLIG AVFALL
 • NORSK GJENVINNING AS
 • NORSK METALLGJENVINNING AS
 • NORSK SPESIALOLJE AS
 • NORWASTE AS
 • NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON
 • OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
 • PLASTRETUR AS
 • Q RÅDGIVNING AS
 • RAGN SELLS AS
 • RECURO AS
 • REMIDT IKS
 • RETURKRAFT AS
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS
 • SAMFUNNSBEDRIFTENE
 • SAR AS
 • SEAS AS
 • SIRKEL GLASS AS
 • SIRKULA IKS
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ
 • STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
 • TRV GRUPPEN AS
 • ÅRIM AS
 • ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS