SN/K 602

Key information

Status:
active
Komitéleder:
Herman Bruserud from UNIVERSITETET I OSLO

Contact person

Mandate

Represented in the committee

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BACKE ENTREPRENØR AS
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • FORSVARSBYGG
 • LINK ARKITEKTUR AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • NORSK EIENDOM
 • RATIO ARKITEKTER AS
 • RIF
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STATSBYGG
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • VEDAL AS