SN/K 578

Key information

Status:
Suspended
Chairperson:
Rigmor Bratlund from VESTRE VIKEN HF

Contact person

Mandate

Represented in the committee

 • AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • FAGFORBUNDET
 • FINNMARKSSYKEHUSET HF
 • FOLKEHELSEINSTITUTTET
 • FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS AS
 • GJØVIK KOMMUNE
 • HELSE BERGEN HF
 • HELSE MIDT-NORGE RHF
 • HELSE SØR-ØST RHF
 • KIILTOCLEAN AS
 • NORSK SYKEPLEIERFORBUND
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • ST. OLAVS HOSPITAL HF
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF
 • SYKEHUSET ØSTFOLD HF
 • UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
 • VESTRE VIKEN HF