SN/K 381

Key information

Status:
Active
Chairperson:
Erik Jacques Wiborg from STATKRAFT AS

Contact person

Mandate

Komitéen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen [område]. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 10/SC 10 "Process plant documentation". og støtte eventuelle norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 10/SC 10, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Related committees

The committee follows the work of the following European and international committees:

 • ISO/TC 10/SC 10 Process plant documentation

Represented in the committee

 • AFRY NORWAY AS
 • AIBEL AS
 • AKER SOLUTIONS AS
 • ANDRITZ HYDRO AS
 • ANEO AS
 • BANE NOR SF
 • COGNITE AS
 • DIGITALMEDBIM AS
 • DNV AS
 • ENERGI NORGE AS
 • EQUINOR ASA
 • EVINY AS
 • FLOW DESIGN BUREAU AS
 • FORNYBAR NORGE
 • GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH NORWAY BRANCH
 • ING. RASMUSSEN & STRAND AS
 • LEDE AS
 • LYSE AS
 • METIER OEC AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NB FORNYBAR AS
 • NORCONSULT AS
 • NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA
 • NYE VEIER AS
 • OTERA INFRA AS
 • PREDIKTOR AS
 • PRISMETA AS
 • RAINPOWER HOLDING AS
 • RAMBØLL NORGE AS
 • REN AS
 • SEACONS AS
 • SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • STATKRAFT AS
 • STATNETT SF
 • SWECO NORGE AS
 • VERICO AS
 • VOITH HYDRO AS
 • Å ENERGI AS