SN/K 362

Key information

Status:
Suspended
Chairperson:
Herman Bruserud from UNIVERSITETET I OSLO

Contact person

Mandate

Represented in the committee

  • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
  • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
  • NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
  • RIF
  • STATSBYGG
  • UNIVERSITETET I OSLO