SN/K 354

Key information

Status:
Active
Chairperson:
Tom Baade-Mathiesen from OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

Contact person

Mandate

Represented in the committee

 • ELVIA AS
 • IKT NORGE
 • MEF SERVICE AS
 • NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • NORSK FJERNVARME
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NORSK VANN BA
 • OSLO KOMMUNE
 • OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • REN AS
 • STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING
 • TELENOR NORGE AS
 • VEGFORUM FOR BYER OG TETTSTEDER