SN/K 34

Key information

Status:
Active
Chairperson:
Sylvia Skar from ASPLAN VIAK AS

Contact person

Mandate

Related committees

The committee follows the work of the following European and international committees:

 • ISO/TC 205 Building environment design
 • ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment
 • ISO/TC 163/SC 2 Calculation methods
 • CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building components
 • CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems in buildings
 • CEN/TC 371 Energy Performance of Buildings

Represented in the committee

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • ASPLAN VIAK AS
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • ENERGI NORGE AS
 • ENOVA SF
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • HAFSLUND OSLO CELSIO AS
 • MULTICONSULT ASA
 • NBBL FF HOLDING AS
 • NELFO
 • NEMITEK AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • NORSK EIENDOM
 • NORSK INDUSTRI
 • NORSK VVS ENERGI- OG MILJØTEKNISK FORENING
 • NOVAP-NORSK VARMEPUMPEFORENING
 • OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • RIF
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • STATSBYGG
 • STIFTELSEN SINTEF
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI