SN/K 30

Key information

Status:
Active
Chairperson:
Hans Joachim Motzfeldt from AS Rockwool

Contact person

Mandate

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:

·         ISO/TC 163/SC 1 Thermal performance and energy use in the built environment - Test and measurement methods

·         ISO/TC 163/SC 3 Thermal performance and energy use in the built environment - Thermal insulation products, components and systems

·         CEN/TC 88 Thermal insulating materials and products

·         CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building components

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Bygningers varmeisolering.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Related committees

The committee follows the work of the following European and international committees:

 • ISO/TC 163/SC 3 Thermal insulation products, components and systems
 • ISO/TC 163/SC 1 Test and measurement methods
 • CEN/TC 88 Thermal insulating materials and products
 • CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building components

Represented in the committee

 • AS Rockwool
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • GLAVA AS
 • HYRVE CONSULT
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • STIFTELSEN SINTEF
 • VEIDEKKE ENTREPRENØR AS