NORSOK/EG R Mechanical

Key information

Status:
active
Komitéleder:
Tore Olav Pettersen from CONOCOPHILLIPS NORGE

Contact person

Mandate

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles.

Related committees

The committee follows the work of the following European and international committees:

 • ISO/TC 67/SC 6 Process equipment, piping, systems, and related safety
 • ISO/TC 118 Compressors and pneumatic tools, machines and equipment

Represented in the committee

 • AKER BP ASA
 • AKER SOLUTIONS AS
 • CONOCOPHILLIPS NORGE
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • FRAMO AS
 • PETROLEUMSTILSYNET
 • SAFE
 • SIEMENS ENERGY AS
 • VÅR ENERGI ASA