NORSOK/EG IACS Industrial Automation and Control Systems

Key information

Status:
Active
Chairperson:
Snorre Larsen from EQUINOR ASA

Contact person

Mandate

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles

Represented in the committee

  • AKER BP ASA
  • EQUINOR ASA
  • SIEMENS ENERGY AS