-

Termbasen SNORRE - kvalitetssikrede termer fra mange fagområder

Full versjon av standardene er tilgjengelig for kjøp i vår nettbutikk på www.standard.no. Innholdet i standardene er underlagt opphavsrett, og spørsmål om gjengivelse og utvidet bruk kan rettes til Standard Online på salg@standard.no 

Standard Norge ser det som del av sitt samfunnsansvar å bidra til å styrke norsk fagspråk. Vi har derfor tilgjengeliggjort terminologien i alle nasjonalt utarbeidede standarder og i alle oversatte standarder i termbasen SNORRE. Terminologien kan brukes fritt. Innholdet i termbasen blir kontinuerlig oppdatert, og vi anbefaler å ikke bruke foreldede versjoner av termer og/eller definisjoner.

Termbasen SNORRE

Den er utviklet av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid.

I SNORRE finnes oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr og -anlegg, skipsbygging og marine konstruksjoner, bedriftsorganisasjon og -ledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi.

Hovedtyngden av termene i databasen er hentet fra oversatte standarder. Av den grunn inneholder den mest terminologi fra områder hvor det har foregått mange oversettelsesprosjekter. Det er f.eks. oversatt mange standarder innenfor bygg, anlegg og eiendom, og SNORRE inneholder derfor en betydelig mengde byggtekniske termer. Områder der det har vært oversatt få standarder, som f.eks. innenfor IKT og petroleum, er representert i mindre grad.

SNORRE inneholder terminologien fra (den nå nedlagte) termbasen Milterm. I databasen finner du derfor en stor mengde terminologi med relevans for miljøsektoren.

Informasjon om kilder og lenker i Termbasen SNORRE.


 

-
Hjelp

Se vår hjelpside for å finne fram blant termer og definisjoner

Spørsmål/kommentarer

Prosjektleder Kari S. Borgos
ksb@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbasen og retningslinjer for bruk