Hva sier medlemmene?

Flere av medlemmene i Standard Norge har sagt litt om hvorfor de er medlemmer og hvorfor de er engasjert i standardiseringsarbeid.


Hvis Forbrukerrådet skal oppnå resultater i vår samfunnspåvirkning, må vi engasjere oss i standardisering.

Randi Flesland

Randi Flesland, tidl. direktør i Forbrukerrådet

 

Som medlem opplever vi å bli lyttet til og at det blir lagt stor vekt på våre synspunkter og argumenter

Per Eirik Fosen
Per Eirik Fosen, leder standardization Technology, Projects & Drilling, Statoil

 

Vi lever og ånder for åpne standarder og ville ikke hatt noe marked uten.

Jochen Haenisch
Jochen Haenisch, direktør internasjonal standardisering og avdelingsleder forsvar, Jotne EPM Technology AS

 

Vår erfaring er at man kan oppnå en masse dersom man er aktiv.

Jørgen Leegaard
Jørgen Leegaard, direktør kompetansepolitikk, rekruttering og utdanning, Byggenæringens Landsforening

 

Som medlem erfarer vi at det er kort vei inn i organisasjonen, og vi er fornøyd med at kontakten er uformell og arbeidsmåten pragmatisk.

Jon Hernæs
Jon Hernæs, teknologi og utvikling, Protan AS

 

Alle foto i oppslaget: Nicolas Tourrenc / Standard Norge

Sist oppdatert: 2021-05-25