Mål 4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 4: God utdanning

Som en anerkjennelse av at utdanning for alle er viktig har ISO utarbeidet NS-ISO 21001, den første standarden for ledelsessystemer for utdanning.

Målet med standarden er å forbedre prosesser og kvalitet i utdanningsinstitusjoner for bedre å kunne ivareta brukernes behov og forventninger.

I tillegg utvikler ISOs tekniske komité ISO/TC 232 standarder som spesifiserer kravene til opplæringstjenester utenfor det formelle utdanningssystemet. En av disse er ISO 29993, som dekker alle former for livslang læring, inkludert yrkesutdanning og kurs i bedriftene (både internt og med eksterne kursholdere).

Det finnes også en Norsk Standard, NS 4180 Metadata for læringsressurser, som legger til rette for søk og gjenfinning av ressurser, deling og utveksling av metadata om ressurser og tjenesteutvikling.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2022-06-09

NS 4180:2020

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Læringsteknologi — Metadata for læringsressurser

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 29993:2017

Standard

NOK 1 089,00 (eks. mva)

Learning services outside formal education — Service requirements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 955,00 (eks. mva)

Utdanningsorganisasjoner — Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner — Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang