Møt ansatte i Standard Norge

Les litt om hva noen av de ansatte sier om jobben sin, og hva de synes er positivt eller interessant med å jobbe med standardisering.

Roald Sægrov   Hilde Aarefjord

Roald Sægrov
(siv.ing. konstruksjonsteknikk,
MSCE, hovedfag filosofi)

 

Hilde Aarefjord
(marinbiolog)

     
Javad Sunde Fahidi   Thor Endre Lexow
Javad Sunde Fahadi
(siv.ing. kjemiteknikk)

 

Thor Endre Lexow
(siv.ing. energi- og prosessteknikk)

Thor sluttet i Standard Norge i oktober 2017, og er nå adm. dir. i Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE)

Vi vet lite om framtiden. Men vi vet at den er bygget på standarder.

Bjørn Brunstad i framtidsby

Det er nesten umulig å spå framtiden. Men bare nesten. Hos Standard Norge jobber Bjørn med akkurat dette. Hans oppgave er å finne ut hva framtidens byer trenger, og utvikle standarder som oppfyller disse behovene. 

Les mer: #SettStandarden

Standard sommerjobb

Mari Skoglund Godal

Mari Skoglund Godal hadde sommerjobb hos oss i 2019.

Møt henne og flere studenter her

Sist oppdatert: 2021-08-30