Vil du bidra til utvikling og innovasjon i byggenæringen?

Vi ser etter en selvstendig og relasjonsskapende person til å kartlegge behovet for nye standarder innen byggteknikk og kontrakter. Som markedsleder hos oss vil du få en sentral rolle i arbeidet med å identifisere, forankre og selge inn prosjekter til norsk næringsliv og offentlig sektor.

Standarder er helt avgjørende for videre utvikling og innovasjon i byggenæringen. Som markedsleder for byggteknikk og kontrakter vil du få en sentral rolle i å utvikle prosjekter for Norges største fastlandsnæring. Rollen krever tett dialog med sentrale aktører i næringen, og du vil bli en viktig bidragsyter i digitaliseringen av byggenæringen og i utviklingen av arbeid knyttet til anskaffelser og kontrakter.  

Nå ser vi etter en utadvendt og engasjert person som ser muligheter, tar initiativ, synliggjør behov og skaper resultater gjennom verdiskapende samspill med næringens aktører. Som markedsleder vil du jobbe i en avdeling bestående av tre forskjellige team. Stillingen rapporterer til direktør for Bygg, anlegg og informasjonsteknologi. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for prioritering, kvalifisering og finansiering av nye standardiseringsprosjekter i samråd med avdelingsdirektør, fag- og personalleder og relevante prosjektledere 
 • Ansvar for prosjektfinansiering iht. budsjett og gjennomføring av søknadsprosesser, i samråd med avdelingsdirektør, fag- og personalleder og relevante prosjektledere 
 • Ansvar for utarbeidelse av budsjett, forankret i mål og strategi, i samråd med avdelingsdirektør, fag- og personalleder og relevante prosjektledere 
 • Ansvar for drift og utvikling av sektorstyrer og fagråd  
 • Ansvar for å forankre Standard Norges strategi i sektorstyrer og fagråd 
 • Bidra til god informasjonsflyt mellom sektorstyrene og prosjektledere, samt øvrige ansatte i Standard Norge 
 • Ansvar for kartlegging og dialog med nye interessenter i samråd med relevante prosjektledere 
 • Ansvar for vedlikehold og utvikling av strategisk viktige relasjoner herunder å følge opp samarbeidsavtaler  
 • Bidra til gjennomføring av innovasjon og digitalisering i praksis tilknyttet markedsarbeid  
 • Bidra til utvikling, implementering og vedlikehold av KS-prosedyrer som er tilknyttet markedsarbeid 
 • Ansvar for å representere teamet innenfor overnevnte ansvarsområde på avdelingsledermøter 
 • Ivareta organisasjonens verdier 

Den rette kandidaten har relevant høyere utdanning, og erfaring fra strategisk forretningsutvikling og markedsarbeid innen relevant bransje. Du har meget god kjennskap til interessentene og utfordringene i sektoren. Kjennskap til standarder og standardiseringsarbeid er en fordel, men ikke et krav.  

Som person er du en naturlig relasjonsbygger med sterk lagånd. Du motiveres av å drive prosesser selv, så vel som å støtte kolleger slik at vi som organisasjon yter optimalt. Du er strukturert og beslutningsdyktig, og drives av å videreutvikle et etablert marked innen standardisering. 

Vi tilbyr en utfordrende rolle i en spennende organisasjon, som dyrker fram innovasjon i norsk næringsliv. Standard Norge har et godt utgangspunkt for videre vekst og har gjort viktige strategiske grep for å utvikle konsernet og skape økt kundeverdi. Vi er opptatt av god balanse mellom arbeid og fritid, har svært gode forsikrings- og pensjonsordninger og fleksibel arbeidstid. 

Frist: Snarest

For å søke gå inn på stillingsannonsen på FINN.no

Sist oppdatert: 2021-05-31