Namsen

Overhalla kommune: Miljø har blitt en rød tråd i vårt arbeid

Etter at Overhalla kommune ble miljøsertifisert etter ISO 14000 har interessen for ytterligere miljøinnsats økt. Det samme har stoltheten over å jobbe i kommunen.

- Målsettingen med arbeidet var å få på plass et system for å jobbe systematisk med miljø. Tidligere har vi hatt noen andre miljøprosjekter, men det har mest blitt jippoer som har gått i skuffen etter det innledende arbeidet, sier rådmann Trond Stenvik i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag, en kommune som ble miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001 høsten 2007, etter ett års arbeid.

- Vi ville ha jevnlig oppfølging og ikke noe arbeid som skulle ligge på siden av det vi ellers jobbet med. Takket være denne sertifiseringen så har vi fått det, sier rådmann Trond Stenvik.

Fra grønt belte til svart belte i miljøarbeid
Overhalla kommune er del av et miljø- og landbrukssamarbeid med nabokommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger, og det var Kommunenes Sentralforbund (KS) som tok kontakt med disse samarbeidskommunene for å sette i gang med miljøsertifisering av dem. – Dette er en videreføring av arbeidet ”Nordens Grønne Belte”, og KS har bistått oss med kompetanse og pådriving underveis, forteller rådmann Stenvik.

Via sertifiseringen har vi fått et styringssystem som gir kontinuitet og den røde tråden i arbeidet som vi trenger for å hele tiden bli bedre.
Krevende, men tilfredsstillende
I Overhalla startet miljøsertifiseringen administrativt. Deretter foregikk miljøsertifiseringsarbeidet med en styringsgruppe på fem personer, ledet av personalsjefen, som igjen fordelte oppgavene videre til et trettitalls andre ansatte med egne ansvarsområder innenfor standarden.


- Det har vært krevende i en ellers travel hverdag å holde på med standardiseringen på toppen av alle andre arbeidsoppgaver, men det gir så stor tilfredsstillelse å se at det kommer inn i et planverk at det definitivt har vært verdt det, sier Overhalla-rådmannen.

Lett å få det politisk vedtatt
- Vi har også fått miljøsertifiseringen behandlet politisk, både miljøpolitikken og handlingsprogrammet, så nå er det en integrert den av politikken og styringssystemene i kommunen. Det gikk veldig greit å få dette vedtatt, interessen for temaet er stor, sier rådmann Stenvik. Han forteller at miljøsertifiseringen har gitt kommunen positiv omtale i pressen og gitt kommunens ansatte en stolthet som de nå bruker aktivt i sitt arbeid med å bli enda bedre i sitt miljøarbeid.

- De tiltakene som ligger i planverket for miljøstandarden stiller krav til at vi må levere gode miljøresultater og bli enda bedre på flere områder for å beholde sertifiseringen også etter neste gjennomgang nå til høsten. Vi tar også sikte på at alle enheter i kommunen i løpet av et år skal sertifiseres i henhold til Miljøfyrtårnordningen, sier rådmann Stenvik som forteller at de allerede er i gang med en egen klima- og energiplan som er basert på arbeidet de gjorde med miljøsertifiseringen.

(Opprettet: 2008)

Fakta

Overhalla kommune i Nord-Trøndelag er med sine 3 500 innbyggere og 300 kommuneansatte sannsynligvis mest kjent for sin lakseelv, Namsen, som renner gjennom kommunen.

På grunn av laksefisket er turisme en viktig næring i kommunen. Ellers gjør godt jordsmonn at en annen viktig næringsvei er landbruk i tillegg til at kommunen har et bra industrimiljø, konsentrert rundt Skogmo industripark. Denne parken inneholder blant annet en av verdens største produsenter av fiskevaksine.

strek
Trond Stenvik
  

Trond Stenvik

Sist oppdatert: 2014-01-24