Renhold

Re kommune - Fokuserer på kvalitet - ikke penger

Etter at Re kommune begynte å bruke renholdsstandarden NS-INSTA 800, har de fått mer renhold for pengene. Men det er ikke pengene de er mest opptatt av.

Etter at Re kommune begynte å bruke renholdsstandarden NS-INSTA 800, har de fått mer renhold for pengene. Men det er ikke pengene de er mest opptatt av.

NS-INSTA 800 er en felles nordisk standard for rengjøringskvalitet. Standardens mål er å gjøre det lettere for de som leverer og kjøper renholdstjenester, å forstå når det er rent, og hvilken tilstand lokalet skal være i når det er definert som rent.

I Re kommune i Vestfold ble de kjent med NS-INSTA 800 allerede i 2003 da kommunen deltok i en anbudskonkurranse om to nye bygg i kommunen.

– Vi skulle bruke NS-INSTA 800 som rettesnor, men på den tiden kunne vi ikke nok om hvordan vi skulle bruke standarden. Dermed tapte vi anbudskonkurransen, forteller avdelingsleder Harald Andersen.

Kommunen innså at de måtte lage et verktøy som de kunne bruke sammen med standarden. En tung prosess ble satt i gang.

– Vi gikk inn i standarden og definerte de forskjellige kvalitetsnivåene og vurderingsfrekvensene, og så valgte vi å bruke kun 4 kvalitetsnivåer på våre arealer. Som et resultat av dette skal teoretisk sett alle våre bygg få like godt utført renhold på like arealer. Vi har kartlagt samtlige av våre bygg, laget tegninger, handlet utstyr og fulgt opp de ansatte. Det som gjenstår, er å få alle de renholdsansatte i gang med egenkontroll, sier Andersen og legger til at han ikke liker ordet egenkontroll. – Vi planlegger å bytte det ut med egenoppfølging. Kontroll er et negativt ladet ord som jeg ikke synes passer så godt inn i denne sammenhengen.

Den økonomiske biten er ikke så interessant. Det vi ser er at vi rengjør flere kvadratmeter nå enn tidligere, med de samme ressursene, og at vi har fått en jevnere kvalitet på renholdet vårt.

Ingen revolusjon

I Re har man brukt noen år på å finne formen, men nå ser det ut til at det meste er kommet på plass. Det er en stolt avdelingsleder som kan vise detaljerte tegninger av alle kommunens eiendommer. De har brukt mye tid på dette arbeidet, men så har det da også gitt resultater.

– De fleste vil nok bruke to til fire år på å implementere NS-INSTA 800 og få den strømlinjeformet, sier Andersen. - Vi er ikke i mål ennå, men på god vei.

Men Andersen ønsker ikke å overdrive betydningen av standarden.

– INSTA 800 er etter min mening ingen revolusjon, men en god beskrivelse av utført renholdskvalitet. Den største forskjellen fra tidligere er at renholdere nå vet hvordan det skal være etter utført renhold. Dersom man ønsker, kan standarden også fungere godt som et verktøy ved innsparinger. Ved å senke renholdskvaliteten vil man også redusere kostnadene, samtidig som konsekvensene av dette kan beskrives godt. Da blir det kanskje ikke så enkelt å alltid redusere på renholdskvaliteten i innsparingstider.

Andersen håper at noe slikt ikke vil skje i Re kommune. – Målet med å innføre NS-INSTA 800 er ikke, og har heller aldri vært, å spare penger.

Redusert sykefravær

Spare penger eller ikke, kommunen kan i hvert fall glede seg over at kostnadene knyttet til sykefravær har gått ned. Andersen tror det rett og slett skyldes mer trygghet og økt trivsel på arbeidsplassen.

– Etter at vi begynte å bruke NS-INSTA 800, er det mye tydeligere hva som er renholdernes ansvar, de vet hva som forventes av dem, og er blitt trygge på hva de skal levere. De blir også mer myndiggjorte ved at de selv planlegger sin egen arbeidsdag, og bestemmer om de vil jobbe i team eller hver for seg. De har ansvar for å påse at avtalt renholdskvalitet blir levert, og vurderer selv dette visuelt etter at renholdet er utført. De bestemmer også selv hvordan de rent teknisk løser renholdsoppgavene.

Teksten er basert på en artikkel skrevet av Jan Erik Røine og publisert i tidsskriftet Forvaltning, drift og vedlikehold på nett i januar 2008.

 

 

(Opprettet 2008)

(Re kommune ble 1. januar 2020 slått sammen med og ble en del av Tønsberg.)

Fakta

Re kommune i Vestfold, som består av de tidligere kommunene Ramnes og Våle, oppstod 1. januar 2002 som et resultat av den første frivillige kommune-sammenslåing i Norge på flere tiår. Kommunen grenser blant annet til Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og har en liten kyststripe i nordøst.

Re hører til et felles arbeidsmarked i Tønsbergregionen, og har en egendekning av arbeidsplasser som ligger opp mot 60 %. Den største konsentrasjonen av arbeidsplasser er på
Revetal, som også er administrasjonssted i Re.

Kommunen har ca. 8500 innbyggere. Det er ca 700 ansatte i kommunen, og 38 jobber innenfor renholdstjenestene.

strek
Harald Andersen
  

Harald Andersen

Sist oppdatert: 2021-10-25