Stoler

Flokk: Jobber for like standarder overalt

Flokk* er avhengige av å lage produkter etter internasjonale standarder, og er derfor veldig opptatte av at standardene skal gjelde på samme måte overalt.

– Vi i Flokk opererer i det internasjonale kontraktsmarkedet for møbler. Det vil si at vi leverer stoler for arbeidsplasser i det offentlige og private markedet. Dette er et marked som er gjennomregulert av standarder, slik at alt som kjøpes inn skal følge standarder. Det gjør at vi naturligvis også følger standardene, sier Christian Lodgaard, Senior Vice President, Products and Brands i Flokk.Tittelen tilsvarer det norske ”utviklingsdirektør”. I og med at Lodgaard jobber med forskning og utvikling er han dypt involvert i bruken og oppfølgingen av standarder, og for kontorstoler er standarden den europeiske EN 1335 (NS-EN 1335 i Norge).

Trygg på en norsk stol i Tyskland

– Vi forholder oss til standarder. Hvis vi tilfredsstiller kravene så vet vi at produktene er sikre. Da vet vi ikke om levetiden på produktene vi har levert, men vi vet om sikkerheten deres. Det som er viktig er at det er internasjonale standarder og at innkjøperne kan være trygge på valget av en norsk stol, selv om innkjøperen for eksempel handler inn til det tyske markedet, sier Lodgaard som forteller at de i tillegg til å selge mye til det skandinaviske markedet også eksporterer til Storbritannia, BeNeLux, Østerrike, Sveits og USA. Derfor er det ekstra viktig for Flokk med like regler for standardisering overalt.

– ISO 14001 har vært et bra hjelpemiddel for oss for å jobbe målrettet og systematisk for å minske vår miljøpåvirkning.

Homologering er viktig

– Vi er veldig opptatt av homologering. Det vil si at det skal være de samme standardene i alle land. Noen ganger vil noen land ha egne standarder, for eksempel Nederland og USA, og dette er konkurransehemmende for oss, sier Lodgaard. Han forteller at de sitter i komiteen for EN 1335 med en ressursperson lønnet av Flokk.

– Det gjør vi for å sikre at standarden blir så god som mulig, slik at utbredelsen blir så stor som mulig. Det ligger nemlig en fare i at standarden kan bli et redskap for proteksjonisme ved at det i standarden ligger krav til produksjonsmetoder og ikke ferdig resultat. Sånne ting er viktig for oss å unngå, sier Lodgaard og forklarer det ut fra følgende resonnement: – Som en produsent av produkter som løser oppgavene til det beste for brukeren, er det viktig at standarden ikke beskriver produktet ut fra en spesiell teknologi, men fra et brukerståsted og det ferdige resultatet, ikke hvordan man kommer til det.

– For eksempel om man lager en standard for en bil, så spesifiserer man ikke at den skal ha seks hjul og at den skal lages i stål. Det som er viktig er at den kan kjøre og er sikker. Slik tankegang er viktig for oss som innovativ bedrift, sier utviklingsdirektør Christian Lodgaard i Flokk.

Fokusere på sluttproduktet

Lodgaard anerkjenner at det både er dyrt og tidkrevende å delta i internasjonale standardiseringskomiteer, men at det er såpass viktig både å følge med og påvirke i ønsket retning at det er verdt det.

– Vi er en leverandør som har tradisjon for å levere annerledes løsninger. Før i tiden hadde vi en visjon som sa at vi skulle være ”annerledes og bedre”. Den visjonen sitter fortsatt godt i veggene her, sier Lodgaard. Han forteller at de i den internasjonale komiteen har et godt samarbeid med sin argeste norske konkurrent. De har begge interesse av at standarden ikke forutsetter spesiell teknologi, men heller fokuserer på sluttproduktet.

Gjør løsningene mindre geografisk begrenset

– Standardiseringsarbeidet sin rolle i vårt arbeid er at løsningene blir mindre geografisk begrenset. Det åpner for utenlandske produkter i Norge og det gir oss muligheter i andre land. Den muligheten vi får til å være til stede i andre land i og med at standarden er den samme over alt, og da kan alle stole på at de får et godt nok produkt, uavhengig av hvor det kommer fra.

 

 

(* Flokk het Scandinavian Business Seating da denne teksten ble laget. Teksten er justert etter at firmaet skriftet navn.)

Tekst: Jakob Berg

Fakta

Flokk (tidl. Scandinavian Business Seating) utvikler og produserer ergonomiske kontorstoler med skandinavisk design til private og offentlige kontormiljøer.

Selskapet står selv for alt fra forskning og utvikling til produksjon og markedsføring og videre til salg og distribusjon. Selskapet eier de tre merkevarene HÅG, RH og RBM og har produksjons-enheter på Røros (Norge) og Nässjö (Sverige).

Selskapet har sitt opphav i Norge, Sverige og Danmark, og hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet har over 500 ansatte og hadde i 2008 en omsetning på ca. 1,3 milliarder kroner.

strek
Christian Lodgaard
  

Christian Lodgaard

Sist oppdatert: 2021-10-25