Renholdsansatt som vasker med klut

Telenor Eiendom: Store arealer krever enhetlig rengjøring

Telenor Eiendom er en av landets største eiendomsaktører, men utfører ikke selv renholdet i sine bygningsarealer. Da trenger de en standard for å kunne være enige med sin renholdsleverandør om hvilke tjenester de skal motta. Det får de gjennom NS-INSTA 800.

NS-INSTA 800 er en felles nordisk standard for rengjøringskvalitet, og er også eneste offentlig godkjente standard for måling av rengjøringskvalitet. Svært mange kommunale og private bygg i Norge blir rengjort med moderne metoder som det blir lagt opp til i standarden. Standardens mål er å gjøre det lettere for de som leverer og kjøper renholdstjenester å forstå når det er rent og hvilken tilstand det enkelte lokale skal være i når det er definert som rent.

Keep it clean

Telenor Eiendom er en av de største eiendomsaktørene i landet som benytter seg av NS-INSTA 800. – Vi har benyttet oss av NS-INSTA 800 som standard siden 2005, forteller Erick Beltran, senior rådgiver FDV i Telenor Eiendom.

– Telenor Eiendom har ikke egne ansatte som jobber med daglig renhold på et operativt nivå. Denne tjenesten leveres av vår leverandør av renholdstjenester, ISS Facility Services. ISS har ansvar for å levere renholdstjenester på hele bygningsmassen vår i Norge. Denne ligger per i dag på ca. 900 000 m2 fordelt på 5 200 bygg og innebærer både kontorbygg og tekniske areal, forteller Erick Beltran.

Med så store arealer å holde orden på og renholde fant Telenor Eiendom ut at de måtte få et verktøy for avtaleverket og kommunikasjonen med sin leverandør av renholdstjenester.

– Det var nødvendig for oss å ha et felles verktøy mellom oss og vår leverandør av renholdstjenester for å kunne monitorere og kontrollere renholdstjenester på en objektiv måte.

– NS-INSTA 800 ble da tatt i bruk for å kvalitetssikre og forvisse oss om at renholdstjenester leveres i henhold til avtalen og Service-Leveranse-Avtalen, forteller Erick Beltran i Telenor Eiendom.
Han forteller at de benytter seg av samme renholdskvalitetsnivå på alle bygg, men at nivået varierer i henhold til arealtype.

Daglig brukt standard

I Telenor Eiendom brukes NS-INSTA 800 til daglig som målparameter og oppfølgingssystem for å kontrollere renholdsleveransen.

– Telenor Eiendom gjennomfører planlagte kontroller i samarbeid med ISS Facility Services på et utvalg av bygg fire ganger årlig, forteller Erick Beltran.

– Kontrollene gjennomføres også av både ISS og Telenor Eiendom når en av de partene ikke er tilstede. Kontrollene viser status på oppnådd kvalitet på renhold på hver enkelte bygg. Etter å ha vurdert kvaliteten på dem kan det iverksettes nødvendige og korrektive tiltak for å oppnå avtalte kvalitetsnivåer dersom disse ikke er på plass, sier Erick Beltran.

(Opprettet 2008)

Fakta

Telenor Eiendom Holding AS er en av Norges største eiendomsaktører og disponerer ca. 1 million kvadratmeter eid og leid bygningsareal, fordelt på ca. 5 300 bygg. Selskapet driver en landsomfattende virksomhet og tilbyr kostnadseffektive lokaler og tjenester tilpasset kunders behov.

I tillegg til eiendomsutvikling, forvaltning, drift- og vedlikehold tilbyr Telenor Eiendom Holding AS servicekonsepter med møte- og arrangementstjenester, kantine / personalrestauranter, resepsjon, adgangskontroll, renhold, post, vektertjenester med mer.

Telenor Eiendom Holding AS har som hovedoppgave å sørge for at Telenor-konsernet disponerer lokaler som gjør at primærvirksomheten kan utføres på en effektiv måte. Det er ca. 100 ansatte i selskapet.

strek
Erick Beltran
  

Erick Beltran

Sist oppdatert: 2021-10-25