Skipsfartøy

Teekay: Koreansk verft bygger fartøy etter standarder fra Norge

På Samsung-verftet i Korea bygges det et flytende produksjonsskip for norsk sokkel hvor NORSOK-standardene blir brukt i stor utstrekning. Bruken av standardene har bydd på noen utfordringer for både byggherre og entreprenør, men resultatet i etterkant er meget bra.

Petrojarl Knarr heter produksjonsskipet, FPSOen, et 256,4 meter langt fartøy som bygges i Korea etter NORSOK-standardene. Knarr er opprinnelig navnet på en type båt brukt i vikingtiden.

Teekay Petrojarl, en del av Teekay Corporation, bygger og eier skipet. FPSO står for Floating, Production Storage & Offtake Units. Det vil si et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy. Oljeselskapet BG Norge AS skal leie skipet av Teekay som også stiller med fullt mannskap for selve driften. Skipet får lagerkapasitet på 131 000 m3, mens maksimal oljeproduksjon blir 10 000 m3 per dag.

Skipet er også utrustet for vanninjeksjon og gasskompresjon. Petrojarl Knarr vil ha enkeltmannslugarer for 100 personer. En sentral del av skipet er turret-, swivel- og oppankringsløsningen som er et teknologisamarbeid mellom Teekay Petrojarl og Framo Engineering, hvor Framo designer og leverer alt utstyr.

Knarr til en milliard

– Petrojarl Knarr kommer til å være klar til bruk ute på Knarrfeltet i Nordsjøen i 2014 og koster rundt en milliard dollar å bygge. Da har det en designlevetid på 20 år, forteller Odd-Ketil Jørgensen, kvalitetsleder i Teekay Petrojarl. – Skal du bygge fartøy på 250 meter i våre dager må du til Korea for få det gjort, for det er de som er lengst framme i kapasitet og produksjonsmetoder, sier Jørgensen.

Han forteller at Teekay Petrojarl med suksess har brukt NORSOK-standardene som grunnlag for utforming av skipet fordi fartøyet skal operere på norsk sokkel og da må norske regler følges for hvordan fartøyet skal designes og opereres.

– NORSOK-standardene bygger på en filosofi der man skal tenke sikkerhet og effektiv drift.

I utgangspunktet skeptiske

– I utgangspunktet er asiatiske verft litt skeptisk til å forholde seg til NORSOK-standardene. De er vant til et mer preskriptivt regelverk enn vårt. NORSOK er mer funksjonelt, altså med krav til hvordan funksjonene er, enn det er spesifikt til hvordan det fysisk skal bygges, sier Lars Ove Gunhildsøien, ansvarlig for Petrojarl Knarrs samsvarsuttalelse i Teekay Petrojarl. Verftet var til å begynne med skeptiske til bruken av NORSOK, mye på grunn av forståelsen av standardene siden NORSOK gir rom for tolkning. Dette har Teekay Petrojarl delvis prøvd å løse ved å skrive deler av spesifikasjonene mest mulig detaljerte.

– Teekay Petrojarl og Samsung har hatt et aktivt samarbeid under byggingen for å få en riktig forståelse av NORSOK-standardene. Teekay Petrojarls kompetanse innenfor drift, sikkerhet, forståelse av standardene og myndighetenes regelverk er helt vesentlig for at prosjektet skal lykkes. Etter hvert har båtbyggerne i Samsung fått god forståelse for standardene og har tatt det til seg, sier Lars Ove Gunhildsøien.

Store forskjeller mellom Norge og Asia

– Spesielt på to områder er det store forskjeller mellom oss og asiatene, forteller Gunhildsøien. Det gjelder arbeidsmiljø og teknisk drift.

– Å få et asiatisk verft til å forstå at HMS og materialhåndtering er viktig i hele syklusen, som en rød tråd for alt på skipet, var en utfordring. Vi har for eksempel forskjellige normer for hvor stor en lugar skal være. Så fra vårt ståsted hadde det vært en stor fordel om NORSOK etter hvert blir internasjonale standarder, siden det da blir et vanligere og rimeligere produkt over hele verden, sier Lars Ove Gunhildsøien.

NORSOK-standarder og Teekay Petrojarls filosofi bygger også på at man skal tenke sikkerhet og effektiv drift. Dette innebærer at det skal gjennomføres et betydelig omfang av analyser og helhetlige vurderinger av design og drift for å få den riktige forståelsen av standardene og den konkrete problemstillingen. Denne arbeidsmetoden har vært krevende ettersom det tar tid og naturlig nok åpner for vurderinger.

Lært mye av prosessen

Med det arbeidet Teekay Petrojarl nå har gjort ved byggingen av Petrojarl Knarr håper Gunhildsøien og Jørgensen at både båtbyggerne i Samsung og Teekay Petrojarl har lært mye av prosessen og at dette har beredt grunnen slik at nye samarbeidsprosjekter dem i mellom vil bli enklere.

– Koreanerne er dyktige og har vilje til å ta til seg ny kunnskap, og vi merker at de er orientert mot å bygge teknisk avanserte fartøyer. Derfor har de et sterkt ønske om å lære mer av det norske regelverket, og til dette har NORSOK vært til nytte, sier Lars Ove Gunhildsøien.

Tekst: Jakob Berg

Fakta

Teekay Corporation er et av verdens største rederi for transport av olje og gass. Teekay ble stiftet i 1973 av den nå avdøde Torben Karlshøj (TK), derav navnet Teekay.

Det er et multinasjonalt selskap med 6300 ansatte, spredt over hele verden, og har en flåte på over 180 fartøy. Teekay frakter over 10 % av verdens sjøfraktede olje, og er verdens største operatør av Shuttle tankere.

Underselskapet Teekay Petrojarl har omtrent 1100 ansatte og har hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontorer i Aberdeen, Aracaju, Rio de Janeiro og Macae.

Teekay Petrojarl er største operatør av FPSO i Nordsjøen, og har flere nye prosjekter under planlegging.

strek
Odd-Ketil Jørgensen
  

Odd-Ketil Jørgensen

 

strek
Lars Ove Gunhildsøien
  

Lars Ove Gunhildsøien

Sist oppdatert: 2021-10-26