Arbeidsheis på utsiden av et bygg under rehabilitering

Rolf Simpson AS: Unngå konflikter – bruk Norsk Standard

– Bygg- og anleggsbransjen har stort potensiale for forbedringer. Alle aktørene i bransjen bør bruke standarden NS 3420. Det hever kvaliteten og fører til færre rettstvister, hevder Rolf Simpson, innehaver av firmaet Rolf Simpson AS.

NS 3420 har beskrivelsestekster for alle aktører som jobber med bygg, anlegg og installasjoner. Dette er en komplett samling av delstandarder for prosjektering, utførelse, kontraktsforhold og bedømmelse av utført arbeid ved overtakelse fra entreprenør til ny boligeier. Hver yrkesgruppe har egen fag-standard.

– Partene bør inngå en Norsk Standard-kontrakt som regulerer ansvars-forhold og avtaler. Standarden NS 3420 er viktig for å imøtekomme kvalitetsbevisste kunder. De har store forventninger når de bruker mye penger på bolig, mener Rolf Simpson.

Han har erfaring fra 37 år i bygg- og anleggsbransjen. I 20 år var han faglig leder og kursholder hos malingsprodusenten Jotun. Nå har 65-åringen startet eget konsulentfirma, og holder kurs om NS 3420 for hele bygg- og anleggsbransjen.

– Den tverrfaglige interessen for kurs er stor. Behovet er nærmest umettelig, hevder Simpson.

Effektivisering

Han har deltatt aktivt i revisjonskomiteen for standarden NS 3420-T for maler- og beleggarbeider i regi av Standard Norge i 22 år. Standarden regulerer forholdet mellom leverandør og underleverandør. Eksempelvis slipper hovedentreprenør og underentreprenør å lage «egne kokebøker», men får en «ferdig meny».

– Standarden er en kvalitetssikring for bransjen og forenkler samtlige ledd i byggeprosessen. Alle faggruppene og boligkjøperne bør bruke den som referanse i vurderingen om levert sluttprodukt er i henhold til avtalen, sier Simpson.

Det er en faglig kvalitetssikring at alle delstandardene i NS 3420 er utarbeidet av komiteer bestående av bransjefolk og seriøse produktleverandører. Konkurrerende leverandører enes om retningslinjer i komiteen. Standarden revideres stadig oftere fordi produktutvikling og byggemetoder endres raskere. Derfor må bransjen bli flinkere til å oppdatere sin kunnskap om standarden.

Rettsdokument

Simpson mener for mange aktører i bryggebransjen ikke ser viktigheten av å inngå NS-kontrakter for å sikre partsforhold, avtaler og kvalitet. En god del av bransjens utøvere, som juridisk defineres som profesjonelle, unngår bevisst å nevne standarden i kundeforhold.

– De tror de unngår å binde seg til kvalitetskrav og forpliktelser, men erfaringer viser at konfliktsaker ofte utløses på grunn av uklare avtaleforhold, sier Simpson.

Han benyttes jevnlig som sakkyndig i forlikssaker og rettstvister. Der opplever han at rettsinstanser og advokater legger NS 3420 til grunn for den utførelse- og avtaleformen som skulle ha vært mellom partene.

– Standarden har flere ganger vært avgjørende referanse i prosedyrer og domsavsigelser. I praksis har den fått rettslig betydning ved at retten plasserer partene i et kontraktsforhold med NS 3420 som norm. Erfaringene viser at minst èn av partene risikerer store økonomiske tap når avtalegrunnlaget er dårlig dokumentert.

Privatrettslige lover gjelder ved tvister der privatpersoner leier inn fagbistand. Men lovene har ikke egne referanser til hvordan det estetiske resultatet skal vurderes. Mange vet ikke at privatpersoner kan legge NS 3420 til grunn ved overtakelsen og i en rettstvist. Den beskriver hva som bør være normal utførelse og kvalitet, og gjelder dersom ikke annet er avtalt.

Kundetilfredshet

Simpson mener det er vanskelig for kundene å skille mellom de virksomhetene man normalt vil anse som seriøse, og de useriøse. Praksis viser at en del bedrifter framstår som seriøse, men benytter «billige» håndverkere uten fagbrev og nødvendig kompetanse.

– Vi må få fokus bort fra pris og over på kvalitet og kundetilfredshet. Det krever innsatsvilje og holdningsendring over tid. Hvis alle aktørene benytter NS 3420, reduseres konfliktene. Det er verken tillitsskapende eller salgsfremmende for bransjen at konflikter med sluttbrukere ut-spilles i media. Tross alt består flertallet av seriøse aktører, sier Simpson, og legger til at det er problematisk at bransjeaktører leverer varen etter egne normer, uten å tenke tilstrekkelig på hva kunder ønsker.

– Eksempelvis bør kunden selv få velge alternative kvaliteter for overflatebehandling. Når kunden må ta konsekvensen av egne valg, blir potensialet for å klage blir mindre, mener Rolf Simpson.

(Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication, passbilde: Chera Westman, ifi.no)

 

Les mer om:

Fakta

NS 3420 regnes som bygg- og anleggsbransjens «bibel». Rolf Simpson AS tilbyr kurs og opplæring om NS 3420, og er sakkyndig på standarden i rettstvister.

strek
Rolf Simpson
  

Rolf Simpson

Sist oppdatert: 2022-02-07