Tannlegepasient

Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM): Trygg tannpleie med 150 standarder

Det finnes over 150 standarder som bidrar til at norske tannpasienter kan beholde tennene sine lengst mulig. NIOM sørger for at materialene som brukes hos tannlegen er trygge.

Har du tenkt på hvordan alt ofte oppleves og ser likt ut hos tannleger? Alt fra styrken i lampa man ser opp i med munnen åpen, hvordan pasientstolen kan kjøres opp og ned, til hastigheten på de roterende instrumentene du får inn i munnen og lyset fra herdelampen når fyllingen skal stivne. Det er fordi det finnes internasjonale, såkalte ISO-standarder for slikt. De tar for seg alt fra terminologi til materialer, fargeuttak, instrumenter, utstyr, herdelamper, pasientstol og belysning.

Fyllingene varer lenger

– Når tannlegene bruker materialer og utstyr som følger standardene vil fyllingene du har i tennene vare lenger enn de ellers ville gjort, forteller Jon E. Dahl, administrerende direktør i Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM). NIOM arbeider for å sikre at materialer og metoder som brukes i tannpleien i Norden er trygge og egnet til sin bruk. De har tannpasientenes sikkerhet som sin viktigste oppgave.

Tannpleie er internasjonalt

NIOM utfører materialprøver basert på de internasjonale standardene som finnes og sjekker at produktene tilfredsstiller den minimums-
kvaliteten standardene sier de skal ha.

– Innenfor tannhelse utarbeides alle standarder på internasjonalt nivå, og de blir europeiske og norske standarder etterpå, forteller Dahl. Bakgrunnen for dette er at det er internasjonalt marked for alle slike tannhelseprodukter, og at salget er globalt.

– Tenner er relativt like overalt, og vestlig, og japansk, tannbehandling er forholdsvis lik. Derfor er det like bra at også alle standarder vi forholder oss til er internasjonale slik at de testmetodene vi skal bruke i vårt arbeid, er internasjonalt akseptert, sier Dahl. Standardene er også grunnlaget for NIOMs akkrediterte materialprøving.

Gir bedre tannhelse

NIOM-direktøren mener derfor at standarder bidrar til bedre tannhelse fordi det gir trygge produkter. Standardene er harmonisert med de krav som stilles i EØS-direktivet for medisinsk utstyr. De kan være basis for CE-merking, og de gir opplysninger om bruksområdet og faremomenter for brukeren. Standardene sikrer også god kvalitet og riktig bruk, siden produkter som tilfredsstiller dem, har kjent minimumskvalitet og nødvendig informasjon om oppbevaring og bruk følger produktet.

Pasientenes talerør

Siden alle standardene dentalindustrien forholder seg til er internasjonale, deltar også NIOMs ansatte aktivt i det internasjonale standardiseringsarbeidet, både i komiteene som arbeider med tannpleie og de som arbeider med materialsikkerhet, da gjerne som komitéledere.

– Vi har pasientens behov som vår viktigste prioritet og er pasientenes talerør inn i standardiseringsarbeidet. Produsentene vil naturlig nok tenke på egne interesser og en del av de store landene som USA, Japan og Tyskland vil veldig gjerne ha komitéledere, siden dette gir økt innflytelse. Da er det samtidig bra at vi har komitéledere i noen av de viktigste komiteene, sier NIOM-direktør Dahl.

Han forteller at NIOM bruker omtrent ti prosent av sitt budsjett på standardiseringsarbeidet, og at dette finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Tannlegene vil bruke det som er best

– Følger alle tannleger i Norge de internasjonale standardene for tannhelse og materialer, med utstyr og metoder som er godkjent utfra dette?

– Det kan vi ikke vite med absolutt sikkerhet. Sånn som reglene er nå er det ikke et krav om at alt materiale som brukes må være i henhold til standarder. Men i kvalitetstankegangen til norske tannleger ligger det at de vil bruke materialer i henhold til standarder, så du kan som borger og tannpasient ha tillit til at tannlegene alltid vil bruke de materialene som er best og da er i henhold til standardene. Hvis du er usikker på dette, spør gjerne din tannlege, sier direktør Jon E. Dahl i NIOM.

Vet hvor skoen trykker

Han ser mange nytteeffekter av å delta aktivt i standardiserings-arbeidet internasjonalt.

– Jeg vil anbefale andre organisasjoner å engasjere seg i standardiseringsarbeid hvis man har nytte av å bruke standardene i sitt daglige virke, slik vi har i vårt arbeid med materialprøving. Som bruker har man erfaring med hvor skoen trykker og bør være interessert i å påvirke standardiseringsarbeidet i ønsket retning. Det nytter ikke å skrive brev og håpe at endringer tas med i neste revisjon av standarden, man må delta aktivt for å få innflytelse, sier Dahl.

Tekst: Jakob Berg

Fakta

NIOM er et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer. Grunnlagt i 1972 for å sikre at materialer og metoder som brukes i tannpleien i Norden er trygge og egnet til sin bruk.

NIOM arbeider for å fremme pasientsikkerhet gjennom forskning, evaluering av materialene som brukes og deltakelse i internasjonal og europeisk standardiserings-arbeid. NIOM driver bl.a. med forskningsbasert rådgivning mot helsemyndigheter og tannhelsetjenesten i Norden.

NIOM har en kvalifisert stab som dekker alle aspekter av dentale biomaterialer: klinisk odontologi, biologi, toksikologi, analytisk og polymer kjemi, metallurgi og mekanisk testing. De er for tiden er 20 fast ansatte som arbeider sammen med flere stipendiater og gjesteforskere.

Jon E. Dahl er administrerende direktør i NIOM og professor ved Universitetet i Oslo. (www.niom.no)

strek
Jon E. Dahl
  

Jon E. Dahl

Sist oppdatert: 2021-10-25