Bilde av bussjåfør

Nettbuss Midt-Norge AS: Skaper trygghet på veien

Trafikksikkerheten kommer først i Nettbuss Midt-Norge. Derfor er selskapet sertifisert etter standarden for veisikkerhet, ISO 39001.
– Standarden hjelper oss til å bli bedre, sier Kristine Eiken Sortland, kvalitets- og miljødirektør i Nettbuss.

Samtlige busser har fått installert nytt flåtestyringssystem. Systemet registrerer hver eneste tur. Hver måned får den enkelte sjåfør en rapport om egen kjørestilen. Han eller hun kan sammenligne seg selv med gjennomsnittet av bussjåførene.

– De fleste yrkesgrupper trenger tilbakemeldinger, men det har vært vanskelig å finne et godt system i forhold til sjåførene. Arbeidsgiver er jo ikke sammen med dem på kjøreturene. Flåtestyringssystemet gir oss mulighet til å se hvordan sjåføren kjører. Systemet slår ut hvis sjåføren har en aggressiv kjørestil. Det blinker automatisk rødt hvis sjåføren kjører stygt i en sving, bremser kraftig ned, eller gjør en kraftig akselerasjon. Det er en stor fordel for både sjåfører, passasjerer og andre trafikanter at sjåføren har en defensiv kjørestil og får målrettet opplæring, mener Sortland.

Flåtestyringssystemets tekniske muligheter begrenses på noen områder av Datatilsynet. Busselskapet får ikke lov til å ha online hastighetsovervåkning, og kan via kameraer ikke dokumentere om sjåføren snakker i mobiltelefonen. På dette området trenger busselskapet tilbakemelding fra passasjerene.

Bussjåfør med godt humør

En bussjåfør er en mann med godt humør, synger skolebarn. Både sjåfører og tillitsvalgte har i hovedsak vært positive til flåtestyringssystemet. Endelig har de et målverktøy som fungerer. De får dokumentert hva de kan bli bedre på, kan sette seg mål for oppfølging, og får sjekket om målene er nådd.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å bidra til økt trafikksikkerhet.

Forutsetningen for å bli sertifisert er at styringssystem-standarden er godt forankret i ledelsen, og at den implementerer kravene i hele organisasjonen. Ledelsen plikter å gi opplæring, sette mål og følge opp resultater, registrere avvik, følge opp ulykker, og gjennomføre revisjoner innenfor trafikksikkerhet.

Standarden setter også krav til risikoanalyse, og at selskapet har definert sin rolle i trafikksystemet. Busselskapet skal følge opp egen risikoanalyse ved å kartlegge tunneler og rømningsveier i samarbeid med lokale veiholdere. Målet er å gjøre bussreisen tryggere. Noen steder kan det være innebygde svakheter i infrastrukturen som bør analyseres.

– Dersom det skjer flere ulykker på samme sted, ønsker vi å sette fokus på dette i dialog med veiholder. Siden vi er sertifisert, føler vi en forpliktelse til å være proaktive, sier Sortland, og legger til at det gjøres egne analyser for skoletrafikken i Nettbuss Midt-Norge.

Profesjonell leverandør

Nettbuss Midt-Norge er i tillegg sertifisert etter ISO 14001 (miljøstyringssystem). Målet er å redusere egen miljøpåvirkning. Selskapet jobber med hvordan forbruket av drivstoff, vann og vaskemidler kan reduseres. Systemkravene er omtrent de samme i alle standardene, noe som letter implementeringen.

Konkurransen i bussbransjen er hard. Nettbuss Midt-Norge kjører på oppdrag for mange kollektivtrafikk-selskaper. Da er det en fordel at selskapet er sertifisert etter ISO 9001 (kvalitetsstyring). Dette er en standard for hvilken kvalitet leverandøren forplikter seg til å oppfylle overfor oppdragsgiver.

– Standarden hjelper oss til å bli mer profesjonell i forhold til hovedkunden, fordi vi alltid spør oss selv hva kunden forventer og hva vi skal levere, sier Kristine Eiken Sortland.

Tekst og lite bilde: Siv Ellen Omland, Empower Communication
Bilde: Nettbuss AS/Bård Ivar Basmo.

Fakta

Nettbuss Midt-Norge AS er ett av mange datterselskaper i Norges største busselskap. Nettbuss har virksomhet i hele Skandinavia, og kjører 133 millioner passasjerer årlig. Årlig omsetning på om lag 5,6 mill. kroner. Nettbuss er heleid av Vy-konsernet, tidligere NSB.

strek
Kristine Eiken Sortland
  

Kristine Eiken Sortland

Sist oppdatert: 2021-10-06