Drilling Toppdrive

MHWirth: Standarder er læring og deling

NORSOK-standardene er unike fordi de bygger på den norske samarbeidsmodellen. – Det gir mening når man selv kan være med å stille krav til jobben man skal gjøre, sier Jan Ole Opsahl, sivilingeniør og leder for kunnskapsforvaltning i MHWirth. Selskapet selger produkter, systemer og service til olje- og gassindustrien.

I mer enn to år har Jan Ole Opsahl sittet i Sektorstyret for petroleumsstandardisering i Standard Norge på vegne av MHWirth/Norsk Industri. Der bidrar han til utvikling av norsk sokkels konkurranseposisjon (NORSOK). Målsetningen med NORSOK-standardene er å redusere gjennomføringstiden og kostnadene for bygging og drift av petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel. Jan Ole Opsahl mener de internasjonale standardene også er viktige for petroleumsindustrien, men fortrinnet med de norske NORSOK-standardene er at de er utviklet med grunnlag i bred kompetanse, samarbeid og lang erfaring.

De dyktigste ekspertene

I NORSOKs ekspertgrupper sitter representanter for mange aktører: myndighetene, oljeselskaper, leverandører og arbeidstakerorganisasjoner.

– Vi jobber oss fram til konsensus i diskusjoner og beslutninger. Slik utvikler og fornyer vi NORSOK-standardene. Mange av standardene legges til grunn for Petroleumstilsynets regelverk for oljeindustrien.

– Når alle partene deltar i beslutningene, blir standardene også lettere å implementere. Det er genialt.

– Jeg er ydmyk og glad for å sitte i Sektorstyret. Det er lærerikt å sitte sammen med den ypperste ekspertisen i olje- og gassindustrien.Slik lærer jeg å se bransjen i et fugleperspektiv. Vi har lyktes med å få økonomiske bevilgninger, men den største verdien er vår egen dugnadsinnsats, sier Jan Ole Opsahl.

Jan Ole Opsahl jobber for at MHWirth skal se på deltakelse i ekspertgruppene som et naturlig steg på den tekniske karrierestigen. Her skal de beste av de beste sitte. Han oppfordrer flere bedrifter til å melde inn deltakere.

Benyttes internasjonalt

Sektorstyret for petroleumsstandardisering ønsker at flere NORSOK-standarder skal omgjøres til internasjonale standarder. Allerede nå benyttes de av flere internasjonale virksomheter.

– Våre underleverandører bruker dem. Som representant for kunden kan jeg stille krav om helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos underleverandøren i Polen. Koreanske og kinesiske verft bruker NORSOK-standarder, sier Jan Ole Opsahl.

Foreløpig finnes det 95 NORSOK-standarder, og disse oppdateres jevnlig. De dekker en rekke områder fra generell HMS og helt ned til valg av stålkvalitet.

– Anbudsrundene blir enklere når det spesifiseres hvilke standarder som skal ligge til grunn i kontrakten. Ett eksempel er viktigheten av å bruke standarder for valg av riktig stål til borerigger, sier Opsahl.

Dele kunnskap

Standardene handler om hvordan virksomheten lærer og deler kunnskap. Derfor må de ansatte ha den grunnleggende tryggheten i jobben sin for å dele kunnskapen.

– Kunnskapsbedrifter, som vinner terreng, skjønner at mennesker i organisasjonen må blomstre. De må få både utfordringer og støtte. Kunnskapsformidling handler om å gjøre folk i stand til å snakke sammen og samhandle, sier Jan Ole Opsahl.

Tekst og lite bilde: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

MHWirth er en ledende global leverandør av førsteklasses boreløsninger og -tjenester som er utviklet for å kunne tilby kundene tryggere, mer effektive og pålitelige alternativ. Selskapet sysselsetter 4 300 dedikerte fagfolk og har en verdensomspennende aktivitet som dekker fem kontinenter med kontorer i mer enn 20 land.

strek
Jan Ole Opsahl
  

Jan Ole Opsahl

Sist oppdatert: 2021-10-25