Trailer på vei omringet av trær

Gran Taralrud: Sertifisering gir tryggere hverdag

Sikkerheten kommer først. Derfor er Gran Taralrud den første transportbedriften innenfor tank og bulk som er sertifisert etter ISO 39001 om trafikksikkerhet.

Som ansvarlig for HMS og kvalitetssystemet i bedriften, berømmer Åsmund Amlien sjåførene og ledelsen for viljen til å sette sikkerheten foran alt annet.

– Suksessfaktoren er solid forankring i ledelsen, og sjåførens vilje til å følge kravene. Sjåførene er samarbeidsvillige, har stor ansvarsfølelse, og er stolte over å ta del i sikkerhetskulturen, sier Amlien.

Kundekrav

Gran Taralrud frakter farlig gods som drivstoff, naturgass, LPG og bitumen. Kundene stiller strenge krav til systematisk sikkerhetskultur. Etter en kundehenvendelse tok bedriften kontakt med Teknologisk Institutt, som tilbyr sertifisering. Da hadde de allerede tatt i bruk ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og den britiske standarden BS-OHSAS 18001 (arbeidsmiljø, nå ISO 45001). Derfor var mye av jobben gjort i forkant av sertifiseringen etter ISO 39001. Denne standarden har mye til felles med de to andre nevnte ISO-standardene.

– Nå kan vi lettere systematisere arbeidsoppgavene. Vi har oversikt over aktivitetene og et bedre verktøy for resultatmåling. Slik kan vi sette inn riktige tiltak, mener Amlien.

I de nye bilene er flåtesystemet integrert og måler det meste, som kjørestil, oppbremsing, krengning og drivstofforbruk. Kjørerapportene formidles til sjåførene med ris, ros og opplæring for å forbedre resultatene.

– Bedriften er stolt over å møte kundekravene om god sikkerhetskultur.

Konkurransefortrinn

Sertifisering og dokumentasjon om at man følger ISO 39001 gir konkurransefortrinn. I anbud vektlegges alltid sikkerhet.

– Avansert teknologi og en innarbeidet sikkerhetskultur i hele selskapet er viktige faktorer for å opprettholde konkurransekraften i et tøft marked. Trolig blir skjerpede kundekrav avgjørende for at flere bedrifter skal velge sertifisering. Selv tilpasser vi oss kundene når de krever nye sikkerhetstiltak, sier Amlien.

Noen kunder vil at sjåførene skal ha totalforbud mot å snakke i mobil når kjøretøyet er i drift. Gran Taralrud etterfølger kravet. Bedriften har også plombert bilene ved 80 km/t, selv om det er vanlig i bransjen å plombere ved 90 km/t. Alle bilene er utstyrt med alkolås. Sjåførene avbryter kjøreoppdraget om vær og føre tilsier det.

– Når ulykkene en sjelden gang forekommer, er kundene med på å evaluere hendelsen basert på standarden. Det er skjerpende ved forebyggingen av ulykker, mener Åsmund Amlien.

Han jobber tett opp mot myndighetene når det gjelder farlig godstransport, og opplever det som meningsfullt å bidra til å trygge hverdagen for bransjen, ansatte og trafikanter.

(Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication)

Fakta

Gran Taralrud har 180 biler og 450 ansatte. Lokale sjåfører kjører til sammen 50 000 km i døgnet. Hovedkontoret er på Lena med avdelingskontorer i Bergen, Tønsberg, Tromsø, Trondheim, Sverige, Estland, Latvia og Litauen. Omsetningen var om lag 520 mill. kroner i 2014.

strek
Åsmund Amlien
  

Åsmund Amlien

Sist oppdatert: 2021-08-23