Den Norske Emballasjeforening: God emballasje – best for miljøet

Innenfor noen bransjer kan det å følge standarden være eneste måte å få innpass i markedet på. Emballasje er en slik bransje.

Tenk deg at du har vært på butikken og kjøpt en del matvarer. Når du kommer til kjøleskapet hjemme viser det seg at melkekartongen ikke passer inn i hylla i kjøleskapdøra, osten har en plast rundt seg som du ikke klarer å få opp uten boksåpner og skalpell, og pakka med frokostblanding er kjempestor, men det ligger egentlig bare korn i den nederste tredjedelen av pakka. Da er sjansen stor for at du har kjøpt matvarer uten standardisert emballasje. Men sjansen for at dette kan skje deg i virkeligheten er heldigvis liten.

Klare krav til standardisert emballasje

Dagligvarehandelens miljøforum (DMF), som består av de fire store dagligvarekjedene i Norge, jobber mye mot forhandlerleddet for å få standardisert emballasje, forteller Jan Ove Holmen, daglig leder i Den Norske Emballasjeforeningen (DNE). Han forteller at standardisert emballasje betyr effektiv logistikk, færre paller og dermed mindre kjøring og miljøbelastning.

Vi ser at varehandelen blir klarere og klarere i sine krav til standardisert emballasje. Det innebærer at varer som bruker mye unødig plass eller ikke passer inn i hyllene ikke slipper inn i butikken.

Ødelagte varer – en større miljøbelastning enn mye og riktig emballasje

– Emballasje skal spare både selger og miljøet mer enn det koster, og har en betydelig større rolle enn vi som bor i den vestlige verden tenker over, sier Holmen. – Miljøbelastningen av ødelagte varer er betydelig større enn miljøbelastningen fra plastposen rundt varen. Utrolig mye energi går med til produksjon av varer, og det er veldig dumt hvis varen blir ødelagt på grunn av dårlig emballasje, sier Holmen og ramser opp områdene produksjon, logistikk, salg, merking og oppbevaring som viktige områder der god emballasje har stor betydning.

Stor nytteverdi

– Standardisering har en kjempestor nytteverdi for emballasje, forteller Holmen. Aller mest i logistikken, inne i butikken og hjemme på kjøkkenet. Når varer skal fraktes er det viktig at mest mulig passer best mulig på pall. Et godt eksempel er melkekartongprodusenten Tetra Brik. Det er ingen som kan overgå dem når det gjelder logistikk. Kartongene passer perfekt inn i hyllene og er lett å pakke. Du får emballasjen på rull, og kartongen er lufttett og steril. Jevnt over kan man si at med små emballasjegrep kan man frigjøre 30-40 prosent plass på en pall. Da unngår man mye unødig kjøring og sparer både penger og miljø, sier DNE-leder Jan Ove Holmen, som selv har bakgrunn fra meieribransjen.

– Det finnes standarder for en masse områder innenfor emballasje og også en egen EU-konvensjon. Mål og vekt, kvalitet, stivhet, hygiene, transportvennlighet – alt teller med. For oss som følger med på denne bransjen og denne utviklingen er det ikke lett å være fordømmende på dårlig emballasje når man ser på hvor utrolig krevende det er å lage god emballasje, sier Holmen.

Viktigheten av å delta i standardiseringsarbeidet

Emballasjeforeningen er medlem i Standard Norge og deltar i representantskapet.

– Det å delta i standardiseringskomiteer og representantskapet er utrolig møysomt og ressurskrevende ikke-betalt arbeid, sier Jan Ove Holmen i Den Norske Emballasjeforeningen. Samtidig er det ute i de forskjellige komiteene det skjer. Der sitter de store selskapene som deltar fordi de har ressurser til det og ser viktigheten av det. Du finner ikke den lille geitostprodusenten som deltaker i en komité om emballasje.

– For å ha fullstendig oversikt kreves det finlesing av dokumenter på flere språk. Nettopp derfor er det utrolig viktig for oss å delta i arbeidet. Man må prioritere hvilke komiteer man deltar i, sier Holmen og forteller at DNE samarbeider mye med andre aktører innenfor dagligvarebransjen, både på leverandør- og handelsleddet, for å ha bredde til å delta i flest mulig komiteer.

– Et eksempel på dette er trepaller. Disse må være varmebehandlet for å unngå frakt av bakterier fra et sted til et annet. Dette samarbeidet vi med dagligvarebransjen om å lage uttalelser om, forteller Jan Ove Holmen fra Den Norske Emballasjeforening.

Se fagsiden for emballasje


(Opprettet 2010)

Fakta

Den Norske Emballasje-forening (DNE) er en 40 år gammel medlemsorganisasjon med 210 medlemmer. Disse er både produsenter, brukere, pakkere og fyllere av emballasje.

Gjennom sine medlemmer representerer DNE alle fire emballasjematerialer: fiber, plast, glass og metall. Foreningen ser på emballasjens funksjon gjennom hele emballerings-kjeden som et nødvendig og ressursbevarende element i dagens samfunn.

I tillegg til å arbeide for større forståelse for nødvendigheten av god emballasje, både av hensyn til miljø, transport og økonomi, arbeider DNE med utvikling av relevante standarder og implementering av EUs emballasjedirektiv og andre emballasjestandarder i norsk næringsliv.

Den Norske Emballasjeforening: www.dne.no.

strek
Jan Ove Holmen
  

Jan Ove Holmen

Sist oppdatert: 2021-10-25