DB Schenker: Kontinuerlig miljøovervåking verden over

DB Schenkers kunder kan bruke miljøkalkulator for å finne ut hvor stort Co2-utslipp deres produkter forårsaker. – Bevisstgjøring i alle ledd er en viktig del av Schenkers miljøprofil, sier kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i DB Schenker Norge.

DB Schenker er et tysk logistikk- og transportfirma med virksomhet i 140 land. I Norge er firmaet etablert på de fleste trafikknutepunkter. Lagt på rekke danner containerne for samtlige virksomheter i selskapet årlig en sammenhengende kjede fra Shanghai til Hamburg. DB Schenker world wide slipper ut nesten 14 millioner tonn CO2 årlig. I Norge er utslippene mer beskjedne. Målet for konsernet og i Norge er 20 prosent reduksjon innen 2020 basert på 2006-nivå.

Støtter kundene

Bruk av standarder er nødvendig for å nå målet. Miljøkalkulatoren er basert på to standarder. NS-EN 16258 angir hvordan man kan beregne energiforbruket og klimagassutslippene. Schenker benytter også NS-ISO 14064-1 om beregning og rapportering av klimagassutslipp på organisasjonsnivå.

– Miljøkalkulatoren er ett av mange virkemidler i Schenkers miljøprogram. Brukerne kan enkelt klikke seg inn på kalkulatoren 24 timer i døgnet, uten å måtte logge seg inn. De får tilsendt automatiske rapporter om ønskelig. Vi støtter kundene med beregninger og verktøy så de kan redusere «CO2 fotavtrykket», forteller Spurkeland.

Virksomheten ble som første transportør sertifisert etter ISO 14001 (miljøstyring) i 1998. Schenker har utarbeidet et miljøprogram som beskriver virksomhetens samlede miljøbelastning, og tiltak som bør gjennomføres. Programmet omfatter transport på vei, luft, hav og jernbane. Hver enhet rapporterer årlig energi- og vannforbruk, kildesortering i prosent, årsaker og tiltak. Deltakelse i nettverket «grønn godstransport» gir tilgang til en database med oppdaterte beregninger for CO2-utslipp.

– Standarder er viktige for at DB Schenker kan nå miljømålene.

Kjøre miljøbevisst

– Schenker i Norge eier ikke bilene selv. Transportørene er underleverandører. De må oppfylle krav til miljøteknologi og kjøre miljøbevisst, sier Spurkeland.

Viktige miljøtiltak er også å utnytte lastebærere fullt ut, unngå kø og rushtid, og redusere energiforbruket på terminalene ved f.eks. å installere varmepumper og LED-lys. Miljøriktige alternativer vektlegges ved utskifting av materiell.

– Trafikkstyring og godt transportopplegg skal sikre god utnyttelse av bilene og effektiv drift. Men vi skal først og fremst benytte jernbane der det er mulig, sier Spurkeland.

Alle ledd i Schenker overvåkes for å begrense CO2-utslipp. Miljødata rapporteres til UN Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP) og Eco Vadis. Schenker bidrar i en rekke miljønettverk i bransjen.

(Tekst og personfoto: Siv Ellen Omland, Empower Communication)

Dette intervjuet ble gjort i 2015. Spurkeland har etter det sluttet i firmaet.

Fakta

DB Schenker i Norge hadde en omsetning på 3,8 mill. kroner i 2014. Bedriften har årlige ca. 5 millioner sendinger. DB Schenker er et tysk selskap som er til stede i 140 land.

strek
Einar Spurkeland
  

Einar Spurkeland

Sist oppdatert: 2021-08-23