Smelteovn

Celsa Armeringsstål: Miljø- og kvalitetssertifiseringene gir oss et konkurransefortrinn

Celsa Armeringsstål var det første stålverket som ble miljø-sertifisert. Etter å ha investert 300 millioner kroner i ny teknologi, opplever de både å ha fått et stort konkurransefortrinn og å bli eksemplet andre følger.

De putter skrapjern inn i en smelteovn og nedsmelter det ved 1600 grader. Av gammelt stål kommer det da nytt stål av like god kvalitet. Slik produserer Celsa Armeringsstål sitt produkt i en i utgangspunktet svært energikrevende prosess. Takket være miljøsertifiseringen etter ISO 14001 og investeringer for 300 millioner kroner i ny teknologi har både utslippene og energiforbruket blitt redusert.

Visjon: best på miljø

– Prosessen vår har en miljøpåvirkning, og vi har høy fokus på å minimere denne, sier Monica Hagen, miljøingeniør i Celsa Armeringsstål.

– Vår visjon er å være best på miljø, og vi ble miljøsertifisert allerede i 1996. At miljøsatsingen kommer fra ledelsen og formidles nedover, gjør at dette arbeidet er forankret i hele organisasjonen, sier Hagen.

– ISO 14001 har vært et bra hjelpemiddel for oss for å jobbe målrettet og systematisk for å minske vår miljøpåvirkning.

Kundene etterspør miljøsertifikater

Hun forteller at Celsa Armeringsstål helt bevisst bruker det faktum at de er sertifisert både etter miljøstandarden ISO 14001 og kvalitetsstandarden ISO 9001 i sin kommunikasjon med markedet.

– I det siste er det flere og flere kunder som ber om dokumentasjon på at vi er sertifisert på miljø og kvalitet. Det blir mer og mer viktig for kundene våre å ha dette for å kunne legge det fram for sine anbudsgivere. Det er positivt å se at våre kunder etterspør miljøsertifiseringen, og at hele samfunnet har blitt mer miljøbevisst, sier miljøingeniør Monica Hagen.

– I konkurranse med Kina og andre stålstormakter er det viktig at vi skiller oss ut, og det gjør vi på kvalitet og miljø, sier Hagen.

Besøk fra hele verden

Miljøingeniøren sier at de er veldig glade for at de store investeringene i ny miljøteknologi ble foretatt før finanskrisen, og at de nå opplever å være et utstillingsvindu for resten av stålindustrien.

Deltar også i komitéarbeid

Men Celsa nøyer seg ikke bare med å ta i bruk standarder. Som medlem i Standard Norge deltar de også i armeringskomiteen med to representanter.

– Vi er eneste produsent av varmvalset armeringsstål i Norden. Derfor er det veldig naturlig for oss å være med i komiteen som jobber med standarden for armeringsstål, NS 3576, sier produktansvarlig Vegard Strand i Celsa.

Får tidlig vite hva som skjer

– Vi ser på det som bra å være med der standardene blir fastsatt, for da er vi også med på å bidra til utviklingen av dem, sier Strand.

– Vi sitter med mye kunnskap om hvordan stålet blir produsert, og driver også med en viss produktutvikling. Dette er viktige ting å ha med inn i komitéarbeidet. Dessuten får vi tidlig vite hva som skjer innenfor armering i resten av Europa og verden, og ikke minst om nye standarder som er underveis, sier Vegard Strand og nevner prøvingsstandarder og betongstandarder som eksempler på dette.

Delta i standardiseringsarbeidet

– Jeg vil anbefale andre produsenter av produkter som er standardisert å delta i standardiseringsarbeidet. Også de som benytter seg av produktene som er standardisert, bør delta. Disse kan sørge for at standardene blir i henhold til kravene som til enhver tid stilles, sier Vegard Strand i Celsa Armeringsstål.

 

(Opprettet: 2010)

Fakta

Celsa Armeringsstål i Mo i Rana er Nordens ledende produsent av armeringsstål, og er del av den spanske Celsa-gruppen. Celsa Armeringsstål har blant annet levert stål til Storebælt-forbindelsen i Danmark, Øresundbrua mellom Sverige og Danmark, og til Oslo Lufthavn Gardermoen og det nye operabygget i Bjørvika i Oslo.

Produksjonen er basert på skrapmetall. Dermed er Celsa Armeringsstål med sine 340 ansatte Norges største resirkuleringsbedrift. I kombinasjon med sin utstrakte bruk av vannkraft gir dette Celsa Armeringsstål en høy miljøprofil.

Alle aktiviteter er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, og stålverket i Mo i Rana var det første i Europa – kanskje også i verden – som ble sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.

strek
Monica Hagen
  

Monica Hagen

Sist oppdatert: 2021-10-25