Restaurant

Alloc AS*: Deltar i utvikling av internasjonale standarder for laminatgulv

Lyngdalsbedriften Alloc AS produserer høykvalitets laminatgulv og veggpaneler, og eksporterer til mange land. Produktutvikling og innovasjon har alltid stått i fokus hos bedriften, og kvaliteten på produktene er anerkjent verden over. Det var Alloc som i 1996 introduserte nyvinningen laminatgulv med mekanisk låsesystem, også kjent som ”klikkparkett”.

Det patenterte systemet for mekanisk låsing av laminatpaneler er i dag veletablert i det internasjonale markedet, og har satt standarden for hele laminatgulvbeleggindustrien. Systemet gjør det mulig å installere gulv hurtig, uten lim, og med perfekt resultat hver gang. Dette var ikke bare et nytt produkt, det skapte en ny produktkategori og revolusjonerte gulvbeleggindustrien. I dag har mer enn 90 prosent av laminatgulvbelegg i det europeiske og det amerikanske markedet mekanisk låsesystem. Systemet brukes nå også for veggpaneler.

– Da den første laminatgulvstandarden ble publisert av CEN i 2000 hadde vi akkurat påbegynt vår deltakelse i internasjonal standardisering, sier administrerende direktør Bengt Rasin i Alloc AS. Samme måned som CEN publiserte standarden NS-EN 13329 Laminatgulv startet ISO arbeidet med en internasjonal laminatgulvstandard. 

Allocs testmetode ble standard

– I begynnelsen av ISO-arbeidet introduserte vi en testmetode for å bestemme låsestyrke på mekanisk sammensatte paneler.
Forslaget som Alloc brakte inn i standardiseringskomiteen ISO/TC 219 Floor coverings er nå en vedtatt standard, ISO 24334 Laminate floor coverings – Determination of locking strength for mechanically assembled panels.

– Vårt engasjement viser at også små land som Norge kan ha stor innflytelse i internasjonal standardisering, og det er vi stolte av, fortsetter Rasin.

– Å delta i internasjonal standardisering gir oss en unik mulighet til å sammenlikne våre produkter med andre produkter under like omstendigheter. Vi får også anledning til å utveksle erfaringer og diskutere de siste internasjonale trendene. Dette er selvfølgelig avgjørende for den kontinuerlige utviklingen av våre produkter.

– Standardisering er av stor strategisk betydning for bedriftens ledelse, og vi anser vår deltakelse i standardiseringsprosessene som en svært god investering. Alloc har ifølge Rasin oppnådd mer gjennom standardiseringsdeltakelsen enn de først hadde regnet med.

– Men vi har også lagt ned betydelige ressurser, sier han.

Nytte for små og mellomstore bedrifter

Rasin tror imidlertid at små og mellomstore bedrifter generelt kan ha større nytte av å delta i standardisering enn store bedrifter.

– De viktigste fordelene dreier seg om økt kunnskap om gjeldende og framtidige standarder, og direkte innflytelse i utformingen av standarder som gagner næringen eller enkeltbedriften, avslutter Rasin.

Tekst: Jakob Berg

* Har skiftet navn til Berry Alloc etter at denne saken ble skrevet

Fakta

Alloc AS skriver sin historie tilbake til 1952 da Fibofabrikken ble etablert med det formål å produsere plater med slitesterke overflater. Alloc AS har sitt hovedkontor og fabrikk i Lyngdal i Vest-Agder. Fabrikken produserer laminatgulv av høytrykkslaminat og laminerte produkter, og har en kapasitet på 6 millioner m2. Bedriften har 3 gulvlinjer og ca. 170 ansatte.

Alloc AS er i dag eneste produsent av laminatgulv med høytrykkslaminat i Norge og ca. 80 % av produksjonen går til eksport. Alloc har også et heleid datterselskap, Alloc Inc. som ligger i Wisconsin, USA. Alloc Group omsetter for ca. 650 millioner kroner og har 280 ansatte. Produktene er godt forankret i Skandinavia, Europa og USA hvor de er anerkjent for sin høye kvalitet og design.

Bedriften er sertifisert både etter ISO 9001 og ISO 14001. www.alloc.no

strek
Bengt Rasin
  

Bengt Rasin

Sist oppdatert: 2021-06-25