Person ved pult med papir og datamaskin

Norsk Regnesentral: Brukerne vet best

Brukerne skal være med å bestemme når nye IKT-løsninger utvikles. Standarden NS 11040 handler om grader av medbestemmelse i utviklingsprosessen.

Standard Norge inngikk en samarbeidsavtale med prosjekt IT for funksjonshemmede (IT Funk) i Norges forskningsråd. Sammen etablerte de en standardiseringskomité. Den utarbeidet en overordnet standard for brukermedvirkning, med vekt på prosesser. NS 11040 anbefaler at brukerne får være med å bestemme. Det holder ikke at de bare mottar informasjon, eller har en konsulterende rolle. Brukerne kan ha medbestemmelse i kraft av seg selv, representere en organisasjon eller brukergruppe. Kristin Skeide Fuglerud i Norsk Regnesentral var leder for komiteen.

– IKT-løsninger har gjerne vært tilpasset de unge mennene som laget dem, men vi trenger brukernes kompetanse for å sikre at alle kan bruke løsningene. Standardene er nødvendige når vi vil hindre kaos og sørge for demokratiske muligheter for alle. Tenk deg et elektronisk stortingsvalg der noen ikke får avgi sin stemme, eller at noen ikke får delta i en politisk debatt fordi de ikke hadde tilgang til viktige dokumenter, sier Fuglerud.

– Et annet eksempel er tallenes rekkefølgen på tastaturet. Uten riktig rekkefølge slår majoriteten feil pin-kode.

Brukertesting

Standarden beskriver stadiene i utviklingsprosessen, fra planlegging og tilrettelegging, til spesifikasjon av brukskonteksten, brukerkravene og design av løsninger. Den handler om IKT-relaterte varer og tjenester, men kan også anvendes for andre produktområder. Her beskrives de ulike trinnene og aktivitetene i en menneskeorientert prosess. Trinn for trinn redegjør standarden for hvordan brukerne kan medvirke. Den er også et verktøy for hvordan man kan kartlegge kunnskaper og roller, stille krav til utviklere og håndtere konflikter. Informasjon om funksjonsnedsettelser og barrierer er også tatt med i standarden.

– For meg er brukertesting å finne ut når brukeren går seg vill. Forskning viser at brukergrupper med et bredt mangfold kan avdekke en stor andel av brukerproblemene. Til sammenligning avdekker eksperter opp mot halvparten av problemene og IKT-verktøy en fjerdedel. Det har vist seg effektivt å ha med ulike brukere med funksjonshemming. De avdekker problemene raskt, så sant de får delta fra starten, sier Fuglerud.

Hun mener det finnes mange gode metoder for å bringe inn brukerne. De kan delta i arbeidsgrupper, skrive dagbok, teste løsningene og de kan bli observert mens de bruker løsningene.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication
Bilde: Standard Online AS

Sist oppdatert: 2021-10-06