Bilde fra møterom

Norges Blindeforbund: Lettere å lese tekst

Alle skal ha lik tilgang til elektroniske tekstdokumenter. – Det er nødvendig når mennesker med ulike funksjonsevner skal bruke forskjellige digitale plattformer, mener Rudolph Brynn, prosjektleder i Standard Norge. Den nye standarden NS 11021 setter krav til tilgjengelige formater på elektroniske dokumenter.

Standarden er viktig i arbeidet for universell utforming. God design skal ha et attraktivt utseende og være lett og behagelig å bruke. Utformingen må oppleves inkluderende og tilgjengelig for alle, også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming innenfor IKT.

– For å stille krav må myndighetene kunne referere til konkrete standarder. Standardisering er viktig når det er et gap mellom produktet og brukernes evne til å nyttiggjøre seg det, sier Rudolph Brynn.

Krav til synlig formatering

Målet med NS 11021 er at alle skal få likeverdig og enkel tilgang til elektroniske tekstdokumenter. Målgruppen er saksbehandlere og andre som utformer og utgir dokumenter i elektronisk format.

Tekstdokumenter presenteres i dag på mange plattformer og i mange formater. Vi kan lese dem på PC, nettbrett, på mobilen eller høre dem som syntetisk tale. Den digitale utviklingen forutsetter at man kan velge presentasjonsform. Derfor må det stilles krav til korrekt formatering og oppmerking.

NS 11021 angir krav til synlig formatering når det gjelder overskrifter, kontraster og skrift. Videre er det krav til lister, spalter og deklarering av hovedspråk. Ett punkt tar opp dokumentformater for publisering og utveksling. Standarden gir anbefalinger om hvordan elektroniske dokumenter lettest kan gjøres tilgjengelige. Samtidig gir den god informasjon om hvordan dokumentene kan kontrolleres. Standarden omfatter ikke skjemaer og dokumenter med interaktivt og multimedialt innhold.

Stor bredde

Standard Norge gjennomførte flere utredninger om krav til universell utforming av IKT og løsninger i åpne datanett. Ønsket var å kartlegge behovet for nye standarder. Standardiseringsarbeidet kom i gang etter en avtale med Norges Forskningsråd gjennom prosjektet IT for funksjons­hemmede (IT Funk). I komiteen satt representanter fra myndighetene, interesseorganisasjoner, ekspertorganer, utviklere og produsenter på IKT- området. Bredden i komiteen var viktig for å ivareta alle hensyn.

Halvor Gaustadnes, interessepolitisk sekretær i Oslo fylkeslag av Norges Blindeforbund, ønsker hver eneste nye standard om universell utforming velkommen.

– Ett av Blindeforbundets hovedmål er å få mer og bedre universell utforming. Standardisering er en nøkkel for å sikre et mer tilgjengelig samfunn. Standard Norge gjør et viktig arbeid ved å ta initiativ og få standardene på plass. Nå håper jeg vi får inn referanse til standardene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er viktig for å sikre best mulig forankring, sier Gaustadnes.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication
Bilde: Nicolas Tourrenc

Sist oppdatert: 2021-10-06