Difi: Krav til automatene

Automatene erstatter menneskelig arbeidskraft. Standarden NS 11022 bidrar til at personer med ulike forutsetninger får likeverdig tilgang til automater. Målgruppen er produsenter og bestillere av automater.

Vi betaler på parkeringsautomater, tar ut penger i minibanken og kjøper billetter og varer på automater. Men uten en god standard er dette ingen selvfølge for mange.

– Jeg hører om mennesker som skal parkere bilen, men de når ikke opp til parkeringsautomaten fra rullestolen sin. Samfunnsutviklingen går i retning av mer selvbetjening. Vi blir i større grad våre egne saksbehandlere. Derfor er universell utforming på automater helt nødvendig. Det betyr at alle skal ha like muligheter til å kunne betjene dem, sier Mokhtar Eliassi i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger trådte i kraft 1. juli 2013. Det innebærer at design skal utformes slik at den ivaretar behovet for mennesker med ulike funksjonsevner. Alle målgrupper skal nås med samme løsning. Forskriften regulerer blant annet selvbetjeningsautomater. Standard Norge har i en utredning kartlagt hvilke standarder som finnes innenfor selvbetjeningsteknologi. Konklusjonen var at det burde utvikles en funksjonell overordnet standard i tillegg til spesielle standarder for ulike teknologier og selvbetjeningsautomater. Et standardiseringsprosjekt i regi av Standard Norge har resultert i NS 11022 som er en slik overordnet standard.

Enklere for alle

Standarden gjelder elektroniske automater. Automatenes fysiske utforming og funksjon er viktig, og det skal være god interaksjonen mellom automat og bruker. Personer med ulike forutsetninger skal ha likeverdig tilgang til å benytte automatene. Fysiske varer skal leveres på en tilfredsstillende måte, og det skal være enkelt å få utført en tjeneste.

Kravene til fysisk utforming omfatter blant annet betjeningshøyde, informasjon på automaten, fysisk adkomst, lyd og belysning. God interaksjon omfatter tekst, farger, kontraster, symboler, skjerm, lysmarkering og betalingsfunksjon. Det skal være god skilting til automaten. Den må plasseres slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan benytte den.

– Gevinstene ved bruk av selvbetjeningsløsninger er mange. Brukere kan selv velge tidspunkt og hvor de vil få tjenesten utført. De får enklere tilgang til informasjon og tjenester. Det forutsetter at løsningen følger en god standard og er brukervennlig for alle, mener Mokhtar Eliassi i Difi.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication
Bilde: Nicolas Tourrenc

Sist oppdatert: 2021-10-06