Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer.

Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) er et dokument som beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Standard Norge skal utarbeide flere spesifikasjoner, og de vil variere i innhold og tiltak som skal benyttes i tillegg til de tre generelle reglene: Hold en meters avstand, vask hendene og hold deg hjemme hvis du er syk.

NHS-C19 utarbeides av Standard Norge etter en fastlagt metodikk og dokumentmal. Spesifikasjonene er gratis tilgjengelige fra Standard Norges nettsider.

Bakgrunn

For å gi konkrete retningslinjer for ulike bransjer og sektorer er det til nå utarbeidet ulike dokumenter som beskriver hvordan aktivitet skal utføres for å sikre godt smittevern. Helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet har bistått mange med å utarbeide slike retningslinjer. 

I august 2020 inngikk Helsedirektoratet en avtale med Standard Norge om å organisere og gjennomføre arbeidet med å lage og forvalte spesifikke veiledere. 

Les mer: Samarbeider for å heve standarden for smittevern

Hvordan lages NHS C19?

Beslutning om igangsettelse tas av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, etter forslag fra Standard Norge. 

NHS C19 utvikles av Standard Norge i tett samarbeid med representanter for den aktuelle næringen. Dokumentet skal være i tråd med generelle smittevernråd og direktiver fra helsemyndighetene. 

Standard Norge sikrer en strukturert utarbeidelse gjennom sitt apparat og kompetanse, og forvalter og distribuerer det ferdige dokumentet. 

Organisasjoner, virksomheter, bransjeforeninger og andre som ser behov for å utvikle nye eller gjennomgå eksisterende smittevernveiledere, kan henvende seg til Standard Norge.

Kontakt

Har du spørsmål om NHS C19? Ønsker du å utvikle en smittevernveiledning for din bransje? Kontakt Thomas Oscar-Andersen (902 02 218) i Standard Norge.


Last ned gratis

Standard Norge har utviklet flere bransjespesifikke smittevernveiledere (NHS C19) i samarbeid med bransjene selv.

Du finner en oversikt her

Sist oppdatert: 2022-01-10