Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer.

Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) er et dokument som beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Standard Norge skal utarbeide flere spesifikasjoner, og de vil variere i innhold og tiltak som skal benyttes i tillegg til de tre generelle reglene: Hold en meters avstand, vask hendene og hold deg hjemme hvis du er syk.

NHS-C19 utarbeides av Standard Norge etter en fastlagt metodikk og dokumentmal. Spesifikasjonene er gratis tilgjengelige fra Standard Norges nettsider.

Bakgrunn

For å gi konkrete retningslinjer for ulike bransjer og sektorer er det til nå utarbeidet ulike dokumenter som beskriver hvordan aktivitet skal utføres for å sikre godt smittevern. Helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet har bistått mange med å utarbeide slike retningslinjer. 

I august 2020 inngikk Helsedirektoratet en avtale med Standard Norge om å organisere og gjennomføre arbeidet med å lage og forvalte spesifikke veiledere. 

Les mer: Samarbeider for å heve standarden for smittevern

Hvordan lages NHS-C19?

Vi skal utvikle NHS-C19 i tråd med direktiver fra helsemyndighetene. Standard Norge vil være utøvende organisasjon for vurdering, utvikling og distribusjon av dokumentene. Beslutning om igangsettelse vil vi ta i samråd med Helsedirektoratet, og kvalitetssikringen i arbeidet gjøres av Folkehelseinstituttet.

Organisasjoner, virksomheter, bransjeforeninger og andre som ser behov for å utvikle nye eller gjennomgå eksisterende smittevernsveiledere kan henvende seg til Standard Norge for å få behovet vurdert og arbeidet påbegynt dersom kriteriene er til stede.Standard Norge foreslår for Helsedirektoratet hvilke spesifikasjoner som skal utarbeides eller oppdateres. Når klarsignal er gitt, gjennomfører Standard Norge arbeidet i løpet av tre uker og legger spesifikasjonen fram for Helsedirektoratet for godkjennelse. Godkjent spesifikasjon publiseres deretter raskest mulig på Standard Norges nettsider.

Kontakt

Har du spørsmål om NHS-C19? Kontakt Heidi Eidskrem (922 49 048) eller Thomas Oscar-Andersen (902 02 218) i Standard Norges avdeling for marked- og forretningsutvikling.


For bygg og anlegg

NHS-C19 for smittevern på bygg- og anleggsplasser er tilgjengelig gratis på norsk og engelsk.

Last ned Spesifikasjon for smittevern på bygg- og anleggsplasser

Sist oppdatert: 2020-08-27