Patenter

Registrering av patenter i forbindelse med arbeid i standardiseringskomiteer

Standard Norge har immaterielle rettigheter til all Norsk Standard. Som Norges medlem i ISO og CEN gjelder også dette for standarder utviklet gjennom disse organisasjonene.

Det er utviklet en felles veiledning om hvordan de immaterielle rettighetene skal praktiseres. Denne er nedfelt i CEN-CENELEC Guide 8: CEN-CENELEC Guidelines for implementation of the Common Policy on Patents (and other statuary intellectual property rights based on inventions). Hensikten med denne guiden å gi en praktisk veiledning til deltakere i standardiseringskomiteer dersom spørsmål i tilknytning til patenter eller andre saker vedrørende immaterielle rettigheter dukker opp.

Lederen for standardiseringskomiteen skal med jevne mellomrom ta opp spørsmålet om kjennskapen til mulige patenter som er essensielle i forhold til det aktuelle standardiseringsprosjektet. Dersom det finnes slike patenter skal disse deklareres. Guide 8 beskriver hvordan slike deklarasjoner skal håndteres.

I Guide 8 er det også beskrevet hvordan eventuelle lisensieringsavtaler mellom patenteier og bruker av en standard skal gjennomføres.

Oversikt over essensielle patenter deklarert i forbindelse med standardiseringskomiteer i regi av Standard Norge:
Det er ikke registrert noen slike patenter (per desember 2018)

Lenke til CEN-CENELEC Guide 8 (lastes ned fra CENs nettsted)

Fordside på CEN-CENELEC Guide 8
CEN-CENELEC Guide 8 tar for seg ev. bruk av patenter i standarder

Sist oppdatert: 2022-01-21